Maastricht ontslaat docent wegens seksueel wangedrag

De Universiteit Maastricht mag van de rechter een docent ontslaan die bijna hoogleraar was. Hij vertoonde jarenlang wangedrag en verzweeg een seksuele relatie met zijn promovendus.

door
foto Tero_Vesalaine / iStock

De man was in 2018 benoemd tot profileringshoogleraar, staat in een beschikking van de kantonrechter. Dat is in Maastricht een opstap naar een benoeming tot hoogleraar. Maar in september 2022 kreeg de universiteit verschillende klachten over zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag.

Relatie

Er volgden gesprekken waarin de man toegaf dat hij een seksuele relatie had gehad met een promovendus die hij begeleidde. Zij werkt nu als postdoc binnen zijn vakgroep. Vanwege de klachten liet universiteit een extern onderzoek verrichten. De docent werd in de tussentijd op non-actief gesteld. Universiteitsblad Observant schreef afgelopen mei een achtergrondverhaal, waarin slachtoffers aan het woord komen.

Tijdens zijn relatie met de promovendus was hij haar docent, promotor en manager, dus er was sprake van een hiërarchische verhouding. De twee werkten ook nauw samen. Als promotor was de man ook betrokken bij haar beoordeling en examinering.

Uit het externe onderzoek zou een patroon van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijken. “Verspreid over meerdere jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan waarbij betrokkene intiem contact met hen zocht, al dan niet onder invloed van alcohol”, staat in de uitspraak van de rechter.

Hij nam bijvoorbeeld na een feest een dronken student mee naar huis. Het externe onderzoek kan niet uitsluiten dat hij die nacht “gedragingen heeft gepleegd die mogelijk als strafbaar zouden kunnen worden beschouwd”, al is dat dus niet zeker. “In e-mailcontact dat kort daarna heeft plaatsgevonden, blijkt dat betrokkene ook geen spijt heeft van wat er is voorgevallen, integendeel.”

Rechter

De universiteit wilde hem ontslaan en bracht de zaak voor de kantonrechter. De medewerker zegt niet te hebben geweten dat je zo’n relatie moet melden. Maar hij was bijna hoogleraar, redeneert de UM, dus hij had het móeten weten.

De man voerde allerlei excuses aan, bijvoorbeeld dat sommige voorvallen van lang geleden zijn, maar de kantonrechter verwerpt die allemaal. De gedragingen van de man waren “evident ontoelaatbaar”, staat in de beschikking. “Daar hoeft de UM een docent of hoogleraar niet expliciet op te wijzen of in te begeleiden.”

De universiteit mag hem dus ontslaan en hoeft hem ook geen ontslagvergoeding te betalen. Sterker nog, hij moet de universiteit 921 euro aan proceskosten vergoeden.

Redactionele noot

Bij Cursor is op dit moment grote onduidelijkheid over haar journalistieke vrijheid. In samenwerking met de vakbonden hebben de redactieleden een voorstellenbrief ten aanzien van persvrijheid neergelegd bij het College van Bestuur en is er een eerste gesprek gevoerd. Dit artikel is gepubliceerd in afwachting van de uitkomst van het onderhandelingsproces.

Deel dit artikel