Mariëtte Hamer in Raad van Toezicht van TU Eindhoven. Foto | Christiaan Krouwels

Mariëtte Hamer in Raad van Toezicht van TU/e

Mariëtte Hamer is per 1 oktober benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de TU/e. Hamer is bekend als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), als oud-fractievoorzitter van de Tweede Kamer fractie van de Partij van de Arbeid en als ondervoorzitter van de Kamer.

door
foto Christiaan Krouwels

Hamer is sinds 2014 voorzitter van de SER en was daarvoor van 1998 tot 2014 lid van de Tweede Kamer. In deze periode is zij ook geruime tijd woordvoerder onderwijs en onderzoek geweest. Binnen de PvdA bekleedde ze diverse bestuursfuncties.

Voorzitter Baptiest Coopmans van de RvT noemt de benoeming van Hamer een welkome versterking van de bestuurlijke structuur. De RvT Is nu nog meer complementair van samenstelling, zo verklaart hij. “De Raad heeft de best denkbare kandidaten om deze universiteit naar de toekomst te dienen. Haar voorzitterschap van de SER en ervaring in politiek Den Haag, aangevuld met haar onderwijs-achtergrond zijn voor de TU/e van grote waarde.

Oprichter LSVb

Voor haar politieke loopbaan was Mariëtte Hamer onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s.

Het bestuurscollege van de TU/e ziet in de komst van Hamer erkenning voor de positie van universiteit én regio in nationaal verband. Voorzitter Jan Mengelers verwijst daarbij ook naar de recente bekendmaking van Robert-Jan Smits als nieuwe voorzitter per 1 april 2019. “Beiden brengen bestuurlijke kennis en ervaring mee dat voor het publieke netwerk van de TU Eindhoven van grote waarde is.”

Hamer is per 1 oktober benoemd en in december schuift ze voor het eerst aan bij de vergadering van de Raad van Toezicht. Hamer volgt in de RvT Annet Bertram op, die medio 2017 is benoemd tot directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk en directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De andere leden van de Raad van Toezicht zijn ir. Baptiest Coopmans (voorzitter), Senior Vice President Technologie Operations bij Liberty Global, prof.dr.ir. Jacob Fokkema, voorheen rector magnificus van TU Delft, prof.dr. Coen Teulings, hoogleraar Economie aan de University of Cambridge en universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, en mr. Peter Wennink, President & CEO van ASML.

 

Deel dit artikel