Online platform voor Studeren met ondersteuning

Vinden studenten met een ondersteuningsbehoefte gemakkelijk toegang tot de juiste hulp? Is de communicatie duidelijk genoeg? De TU/e liet onderzoek doen naar die vragen. Op basis van de uitkomsten worden nu verschillende stappen gezet. Zo krijgen alle nieuwe eerstejaars bericht over welke paden te bewandelen bij omstandigheden die studeren bemoeilijken, zoals een functiebeperking, chronische aandoening of mantelzorgtaak. Daarnaast wordt er deze zomer een online platform opgezet voor en door studenten met een ondersteuningsbehoefte.

door
foto BRO.vector / Shutterstock

“We wilden niet uitgaan van onze eigen aannames, daarom hebben we jongerenonderzoeksbureau ‘Jong & je wil wat’ gevraagd onderzoek te doen”, vertelt Floor Keijsers, communicatieadviseur bij Education and Student Affairs (ESA). Het bureau is om de tafel gaan zitten met een veertiental studenten die ondersteuning behoeven bij het studeren. Het resultaat is een rapport met praktische aanbevelingen.

“Het bleek dat er grofweg twee groepen zijn: de studenten die weten dat zij ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege dyslexie. Zij gaan bij de start van hun studie bewust op zoek naar informatie. En dan zijn er de studenten die gaandeweg tegen problemen aanlopen”, zegt Keijsers. Die tweede groep is langer zoekende. Eerst moet het besef doordringen dat er wellicht meer aan de hand is dan een pechsemester. Zij vinden de beschikbare hulp vaak via-via, door tips van studiegenoten bijvoorbeeld.

Vooral die tweede groep wil de TU/e beter bereiken. “Daarom hebben we op de Bachelor Open Dag in mei alle bezoekers geïnformeerd met flyers en tijdens de algemene presentaties. Wie dat wilde, kon direct diezelfde dag een afspraak maken met een studentendecaan om zich te informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning”, vertelt Keijsers. Een tiental bezoekers heeft daar gebruik van gemaakt.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het onderwerp in de e-mails die aankomende eerstejaars vanaf hun inschrijving met regelmaat ontvangen van de TU/e, “Zodat alle studenten weten waar zij terecht kunnen voor hulp, mocht het relevant worden.” De komende tijd worden er naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoek nog meer plannen voor de communicatie uitgewerkt, besluit Keijsers.

Vastlopen

 “Overigens heb je geen ‘label’ of diagnose nodig om een gesprek aan te gaan over de mogelijkheden voor ondersteuning”, benadrukt Anneke Sikkema. Als beleidsmedewerker onderwijs bij ESA is zij nauw betrokken bij Studeren met ondersteuning. Die ondersteuning is er voor een breed scala aan situaties: bij een functiebeperking zoals dyslexie, adhd of ass. Bij een handicap of chronische ziekte. Of bij psychische problemen, zoals faalangst of depressie. Maar ook als je bijvoorbeeld door mantelzorg of een druk gezin vastloopt in je studie.

Een 'label' of diagnose is niet nodig

Anneke Sikkema
projectleider Studeren met ondersteuning

“Studenten denken vaak dat hun probleem niet ‘erg genoeg’ is”, zegt Sikkema. En dat is jammer, want wie op tijd aan de bel trekt, kan studievertraging voorkomen. “Weet dat je altijd laagdrempelig een afspraak kunt maken met je studieadviseur of een studentendecaan.” Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar, zoals meedenken over studieplanning, tentamentijdverlenging, spraaksoftware of doorverwijzing naar de studentenpsycholoog of een training via ESA.

Lotgenoten

Maar hoe benaderbaar de studieadviseur ook is, het is toch prettiger eerst je licht op te steken bij lotgenoten. Daarom komt er een online platform voor en door studenten met een ondersteuningsbehoefte. Een soort forum waar zij – mogelijk zelfs anoniem – ervaringen en tips kunnen uitwisselen: waar kan ik terecht? Hoe leg ik mijn verzoek aan die ene docent voor?

Anne Jonker schreef er een plan voor. De masterstudent Innovation Sciences is lid van de adviescommissie voor Studeren met ondersteuning. Ze is ervaringsdeskundige: “Door niet-aangeboren hersenletsel kost informatieverwerking me moeite. Daarom krijg ik bijvoorbeeld meer tijd bij tentamens.”

Jonker maakte een ronde langs andere instellingen. “De TU Delft heeft bijvoorbeeld ook een dergelijk forum. De planning is om het platform deze zomer te bouwen in Discord, zodat studenten zich daar vanaf september kunnen aanmelden voor het platform.” De link zal tegen die tijd hier te vinden zijn.

Het beheer moet in handen komen van een vaste commissie die ervoor zorgt dat het platform een nuttige en veilige plek is voor de gebruikers. Jonker: “Voor dat bestuur zoeken we nog studenten die ervaringsdeskundig zijn – of die gewoon veel affiniteit hebben met het thema, want de studenten die het betreft, zijn vaak al veel energie en tijd kwijt aan hun studie.”

Overigens zoekt ook de adviescommissie voor Studeren met ondersteuning versterking, vult Anneke Sikkema aan, “Omdat meerdere leden dit jaar afstuderen.”

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de adviescommissie of het bestuur van het nieuwe online platform van Studeren met ondersteuning? Of heb je hier vragen over? Stuur een bericht naar Anne Jonker of Anneke Sikkema.

Deel dit artikel