Politie-ingrijpen op de campus was gezamenlijke actie

De raadsvragen die de Partij voor de Dieren stelde over het politieoptreden op de campus 15 maart, zijn door het Eindhovense College van burgemeester en wethouders beantwoord. De Partij voor de Dieren stelde dat de politie disproportioneel heeft ingegrepen tijdens een vreedzaam protest tegen Shells aanwezigheid op de Career Expo. Daarnaast vroeg de partij door over wie nou uiteindelijk de politie gebeld heeft om in te grijpen.

Er is lange tijd onduidelijkheid  geweest over hoe de politie met zoveel mensen en busjes bij de TU/e is gekomen op het moment van de demonstratie. Verschillende verhalen deden de ronde wie de politie heeft gebeld: de Career Expo zelf, de beveiliging, het gebouwbeheer, het college van bestuur of de gemeente Eindhoven. Daar is nu in ieder geval duidelijkheid over: “De politie heeft op 15 maart rond het middaguur de gemeente geïnformeerd (over de aanstaande demonstratie, red.) en hierop hebben wij contact opgenomen met de TU/e”, zo stelt het College van B&W.

De politie heeft hier dus niet op eigen initiatief gehandeld, maar de inzet van de politie is afgestemd tussen gemeente, politie en de TU/e. “Gemeente en politie stemmen rondom manifestaties altijd met elkaar af en in dit geval ook met de TU/e. Hierdoor is vooraf voor alle partijen duidelijk hoe gehandeld moet worden binnen de kaders van de wet”, aldus de gemeente.

Gefaseerd en de-escalerend

De PvdD vroeg het College van B&W ook naar een evaluatie: “Hoe beoordeelt u de proportionaliteit van het politiegeweld tegen actievoerders van University Rebellion van 15 maart jongstleden?” Het college is van mening dat het optreden van de politie “gefaseerd en ‘de-escalerend” was. “De samenleving verwacht dat politiemedewerkers optreden, waar en wanneer dat nodig is. Daarbij moeten zij soms iemand onder controle brengen. Ook als deze zich daar fysiek tegen verzet. Daartoe kunnen en mogen politiemensen gebruikmaken van zogenaamde controletechnieken waarvoor zij zijn opgeleid. Dat dient effectief en met gepast, oftewel proportioneel optreden te gebeuren. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de politie professioneel omgaat met haar geweldsbevoegdheid. Daarom moeten politiemensen altijd verantwoording afleggen over het gebruikte geweld bij de Hulpofficier van Justitie. Dat is in deze situatie ook gebeurd en de conclusie is dat de politie proportioneel en subsidiair heeft opgetreden.”

Campus is publiek-privaat domein

Dat de politie in publiek domein, zoals op straat of in de stad bijvoorbeeld, mag optreden, is voor iedereen wel duidelijk. Maar de TU/e-campus is een grijs gebied: het is een publiek-privaat domein. “Hoe ziet het college het demonstratierecht op het grijze gebied tussen privaat en publiek terrein, geldend voor de TU/e-campus?”, vroeg de PvdD hierover.

Het college van B&W: “Er is sprake van een manifestatie wanneer ten minste twee personen een gemeenschappelijke boodschap uitdragen op een openbare plaats. Het buitenterrein van de TU/e-campus wordt gezien als een openbare plaats en daarop is de Wet openbare manifestaties van toepassing. In dit specifieke geval vond de demonstratie in een pand van de TU/e plaats. Dan is in eerste aanzet de eigenaar van het pand zelf aan zet. De burgemeester is op grond van artikel 8 van de WOM bevoegd om aan degenen die een voor publiek toegankelijke betoging op een andere dan openbare plaats houden of daaraan deelnemen, in te grijpen. Wanneer een dergelijk situatie zich voor lijkt te doen, wordt beoordeeld of het gaat om een voor het publiek toegankelijke betoging op een andere dan openbare plaats. Dit wordt telkens met de eigenaar, in dit geval de TU/e, afgestemd. Afhankelijk van de uitslag is de burgemeester of de eigenaar aan zet. Deze lijn is eerder al afgestemd met de TU/e, omdat ook zij - net als het college - het recht om te demonstreren hoog in het vaandel hebben staan. Het is uiteraard wel aan de demonstranten zelf om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Deelnemen aan een demonstratie ontslaat je niet van het naleven van wetten en regels.”

Afgelopen donderdag demonstreerde University Rebellion samen met iedereen die het belangrijk vond voor het recht op demonstratie als reactie op het politieoptreden in maart. Dit gebeurde in MetaForum, zonder verder politie-ingrijpen.

Deel dit artikel