Protest voor recht op demonstratie op TU/e-campus

Op donderdag 12 mei heeft een groep demonstranten in MetaForum geprotesteerd voor het recht op demonstratie. Dit protest volgt op het grootschalige politieoptreden bij het protest tegen aanwezigheid van Shell op de TU/e Career Expo. Daar werden drie demonstranten van University Rebellion gearresteerd.

De demonstratie in MetaForum verliep rustig en kon rekenen op zo’n vijftig à zestig belangstellenden. Universitair docent Minha Lee en hoogleraar Erik van der Vleuten gaven toespraken over hoe belangrijk het is dat studenten hun mening durven uiten en dat we blijven debatteren op de universiteit. Lee: “Ik ben hier om het recht van onze studenten te verdedigen. Het is soms moeilijk op te komen voor waar je in gelooft, maar het is wel erg belangrijk dat te blijven doen.”

University Rebellion eist excuses van het College van Bestuur voor het politieoptreden op de campus. Twee TU/e-organisaties, Technology for Global Development en het Eindhoven History Lab, waar Van der Vleuten voorzitter van is, hadden eind maart statements op hun sites gezet aangaande het politieoptreden. Henny Romijn, universitair hoofddocent bij TGD en een van de twee initiatiefnemers van het plaatsen van de statements, liet toen weten dat ze graag zou zien dat het CvB zich over de kwestie zou uitspreken. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits en vicevoorzitter Nicole Ummelen zijn vandaag wel naar de demonstratie gekomen, maar hebben daar geen publieke reactie gegeven. “We zijn hier om te luisteren.” Wel liet Ummelen aan Cursor weten dat dit protest, “zo vreedzaam als hier, is wat we graag zien.”

Rol van active bystanders

Van der Vleuten stelde in zijn toespraak: “Docenten stimuleren studenten om zich uit te spreken. En soms zeggen ze dan dingen die wij docenten niet graag horen. Maar we willen wel dat ze die dingen blijven zeggen en niet worden weggesleept door de politie. We willen een veilige werkomgeving en daar investeren we als universiteit flink in, onder andere via active bystander trainingen. Active bystander zijn is je uitspreken als je iets ziet gebeuren wat niet door de beugel kan. De arrestaties op 15 maart waren een voorbeeld van zo’n moment waarop medewerkers zich hadden moeten uitspreken om de studenten te beschermen en te steunen.”

De demonstranten die op 15 maart werden gearresteerd op de Career Expo zijn ondertussen vervolgd: zij kregen boetes van 200 en 300 euro. Een van hen heeft daarnaast drie dagen in de cel doorgebracht. Een van de gearresteerde studenten vertelt op het podium zichtbaar aangedaan hoe het voor haar is om dit te hebben meegemaakt. “De TU/e heeft met geweld geprobeerd ons de mond te snoeren. Ik vraag de universiteit constructief om te gaan met kritiek.” Ze werpt haar blik richting het bestuur: “We eisen excuses voor het blokkeren van het protest en het arresteren van de studenten.”

Behoefte aan een Eindhovense Studentenvakbond

Naomi Rajiv van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) was ook present om haar steun uit te spreken voor het demonstratierecht en over het belang van een studentenvakbond om te ondersteunen bij dergelijke issues. Eindhoven is namelijk de enige studentenstad zonder een eigen bond. Die is er overigens vroeger wel geweest. Elena Dagg van University Rebellion reageerde: “We zien dat we - weer - een bond nodig hebben.”

Deel dit artikel