Dit jaar een gezamenlijke introweek en geen aparte Master Kick-Off

Nieuwe bachelor- en masterstudenten hebben dit jaar één grote gezamenlijke Intro. In de week erna is er nog wel een losse faculteitsdag voor masterstudenten. Om iedereen te kunnen bedienen en beter in te spelen op verschillende behoeftes van studenten, zullen er dit jaar veel parallelle activiteiten plaatsvinden. En er verandert meer: de focus komt meer op internationale studenten te liggen, studenten kunnen overnachten op een camping op de campus en op woensdag is er een cultureel mini-festival.

De details moeten nog concreet worden gemaakt, maar duidelijk is dat de introductieweek dit jaar een aantal grote veranderingen zal ondergaan, vertelt Jeanette Schoumacher projectleider van de Intro. Het grootste verschil met voorgaande jaren – de coronaperiode buiten beschouwing gelaten – is toch wel het feit dat bachelor- en masterstudenten een gezamenlijke introductieweek krijgen. “We hebben daarvoor gekozen omdat veel onderdelen van het bachelorprogramma ook relevant zijn voor masterstudenten”, zegt Schoumacher. “We merken ook dat masterstudenten het sociale aspect belangrijk vinden. Met één grote Intro is daar meer gelegenheid voor. We zetten ze dit jaar in tegenstelling tot andere jaren ook in kleine groepjes bij elkaar.”

Het samenkomen van de bachelor- en masterintroductie zal de Intro volgens Schoumacher naar een hoger niveau tillen en organisatorisch haalbaarder maken. Het kostte veel energie van de studenten om na een Intro nog zo’n zelfde week in afgeslankte vorm te organiseren voor de masterstudenten. “Dat vraagt veel van studentenverenigingen. We hebben in die tweede week ook altijd veel minder vrijwilligers. Door het nu samen te trekken kunnen we ons op die ene week concentreren. Dat is efficiënter qua hoeveelheid werk, maar ook op financieel gebied. We kunnen zo de kwaliteit van de Intro omhoog schroeven.”

Parallelprogramma’s

Veel van de activiteiten zullen gezamenlijk plaatsvinden, omdat die voor zowel master- als bachelorstudenten relevant zijn. Ook de grote feesten op de campus vallen daaronder. De Intro wordt zoals gebruikelijk onderverdeeld in themadagen. “De dinsdag is bijvoorbeeld een educatieve dag, ook omdat de studenten dan allemaal nog fris zijn. Bachelorstudenten hebben dan hun Business Cases en de masterstudenten hun Challenge. Bij de Kick-Off was die Challenge altijd pas op de laatste dag.” Er komen dus ook meer parallelprogramma’s. Dat is niet alleen omdat bachelor- en masterstudenten afzonderlijke activiteiten hebben, maar ook omdat daar over het algemeen meer behoefte aan is bij studenten, zegt Schoumacher.

“Uit evaluaties en gesprekken met studenten blijkt dat de behoeftes echt veranderd zijn de afgelopen jaren. Studenten hebben aan de ene kant meer behoefte aan sociale contacten, maar willen ook graag meer momenten van rust. Vorig jaar hebben we een pilot gehad met een parallelprogramma naast het feest. In Luna konden mensen schaken, dansen, gamen, spelletjes doen, dat soort dingen. Omdat het feest en de activiteiten allebei op de campus plaatsvonden, konden ze ook een beetje van beide meepakken. Dat sloeg wel aan.” Studenten kunnen ook dit jaar weer voor rustigere activiteiten in Luna terecht.

Festival

Ook op woensdag zal er meer te kiezen zijn voor studenten. Op die dag komt er een festival op de campus met drie verschillende podia. “Dat krijgt een intercultureel tintje. Vorig jaar was namelijk bijna de helft van de Introgangers internationaal. Daar gaan we met de programmering ook meer op focussen.” Op het festival is er bijvoorbeeld naast een silent disco en liveoptredens ook ruimte voor dingen als Bollywoodmuziek en optredens van dansgroepen. Omdat internationale studenten volgens Schoumacher over het algemeen wat meer behoefte hebben aan culturele activiteiten zal daar ook in de City Tour meer aandacht voor zijn, met bezoek aan onder andere het Evoluon, Muziekgebouw en Parktheater.

Ook nieuw is de camping op de campus, waar plek is voor zo’n driehonderd studenten. “Voorheen sliepen studenten in het sportcentrum en daar moesten ze vaak al best vroeg uit, waardoor ze een beetje op de campus rond gingen hangen. Nu hebben we gekozen voor een camping naast de Dommel, daar kunnen ook meer mensen terecht dan in het sportcentrum, wat we overigens wel als back-up achter de hand houden.” De camping zal dag en nacht beveiligd worden en mensen die er niet overnachten, zullen niet zomaar het terrein op mogen, benadrukt Schoumacher. In de ochtend is er voor de kampeerders ook een ontbijt beschikbaar.

Hoe de activiteiten er precies uit zullen gaan zien zal later dit jaar duidelijk worden. “De introcommissie is nu net in januari begonnen. Op 15 april moet iedereen de activiteiten ingeleverd hebben. Dan hebben we meer zicht op welke invulling alles gaat krijgen.” De gezamenlijke Intro is een pilot, die na afloop zal worden geëvalueerd. Het onderwijsbestuur bepaalt daarna of deze nieuwe vorm mag blijven.

Deel dit artikel