Intro 2023 | “We leren ook veel van deze eerste bachelor/master-intro”

Deze week, waarbij voor de eerste keer eerstejaars bachelorstudenten en de nieuwe masterstudenten van de TU/e gezamenlijk de Intro lopen, wordt door de CIC gezien als een zeer nuttige pilot. Aan de Intro nemen 2033 bachelors deel en 338 masters. Volgens Rebecca Pelsser (zie hoofdfoto) wordt er veel geleerd van de pilot, “en dat kan worden meegenomen naar het volgend jaar, mocht er dan weer sprake zijn van een gecombineerde Intro.”

door
foto Han Konings

Tot dit jaar hadden aan TU/e de nieuwe masterstudenten, veelal internationals, een eigen introweek, de zogeheten Master Kick-Off. Die vond plaats de week na de Intro voor de bachelors. De groep die deelnam aan de Master Kick-Off is echter aanzienlijk kleiner. Voor dit collegejaar werd besloten om beide introductieweken te combineren. Volgens projectleider Jeanette Schoumacher om de Intro op die manier naar een hoger niveau te tillen en het organisatorisch haalbaarder maken, vertelde ze begin 2023 aan Cursor. CIC-bestuurslid Rebecca Pelsser zegt dat het ook voor de CIC een hele nieuwe ervaring is en dat er veel geleerd wordt van hoe zaken deze week verlopen.

Geen begeleiding

Zo kreeg Cursor deze eerste dagen geregeld van masterintrogangers te horen dat ze het heel jammer vonden dat zij als groep geen begeleiding kregen van een intropapa of -mama, iets wat de bachelorgroepen allemaal wel hebben. Ze zeggen zich daarmee wat misdeeld te voelen en dat terwijl ze wel het volledige bedrag van 145 euro hebben moeten betalen om aan de Intro te kunnen deelnemen.

Pelsser zegt dat deze geluiden ook zijn binnengekomen bij de CIC, “en het is iets wat we in het voortraject ook hebben besproken. Maar het was voor ons een moeilijk probleem, omdat ook wij dit voor de eerste keer doen, het is uiteindelijk een pilot. We hebben ons afgevraagd wat voor personen deze groepen zouden kunnen begeleiden en waar we die moesten vinden. Daar zijn we uiteindelijk niet uitgekomen. Maar alle masterstudenten die meedoen ontvangen elke ochtend een mail met informatie over alle activiteiten en daar kunnen ze allemaal aan meedoen. Maar het is zeker iets waar volgend jaar naar gekeken moet worden als deze twee groepen weer samen de Intro lopen.”

Verwarring en wat teleurstelling ontstaat ook bij de masterstudenten als ze zien dat alle bachelorgroepen vaak eigen T-shirts dragen. “Maar dat is iets dat de studieverenigingen regelen voor de bachelors”, vertelt Pelsser, “daar is de CIC niet bij betrokken en het is dus niet zo dat die shirts verkregen zijn omdat de bachelors 145 euro betaald hebben.”

Camping

Nog een nieuw onderdeel bij deze Intro is de camping waar zo’n 330 studenten een slaapplek konden boeken achter de woontoren Aurora. Cursor hoort van diverse kampeerders dat er wel wat meer toiletten en douches geplaatst hadden mogen worden. Pelsser: “Ook het runnen van zo’n camping was helemaal nieuw voor de CIC, dus voor wat betreft het aantal toiletten en douches hebben we een inschatting moeten maken. Toen dinsdag al bleek dat dit er eigenlijk te weinig waren, heb ik nog die dag geprobeerd om er meer te regelen, maar dat was op zo’n korte termijn helaas niet mogelijk. Die zouden pas op donderdag geleverd kunnen worden en dan is de Intro al nagoeg voorbij. Dus mocht er komend jaar weer worden gekozen voor het opzetten van een camping dan is dit ook weer een leermomentje voor de CIC.”

Deel dit artikel