Grensoverschrijdend gedrag: introgangers er direct al les over geven?

De Universiteit Maastricht heeft het voornemen om aan het begin van het komend collegejaar alle nieuwe bachelorstudenten verplicht een training te laten volgen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Lara Hofstra, Student Diversity Officer aan de TU/e, plaatst daar enkele kanttekeningen bij. Ze vertelt Cursor ook wat er op dit gebied nu al wordt gedaan aan de TU/e.

door
foto Lieke Vermeulen

In de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag wil de Universiteit Maastricht alle nieuwe bachelorstudenten vanaf volgend collegejaar verplichten een training te volgen. Collegevoorzitter Rianne Letschert maakte dit voornemen vorige week bekend tijdens de vergadering van de Maastrichtse universiteitsraad, meldde universiteitsblad Observant. Het is nog niet duidelijk of de trainingen alleen over seksueel wangedrag gaan of over sociale veiligheid in het algemeen. En ook niet door wie ze gegeven worden.

Lara Hofstra, die als Student Diversity Officer aan de TU/e nauw betrokken is bij dit onderwerp, zegt dat aan de Eindhovense universiteit alle koepels al twee jaar bezig zijn met de sociale veiligheid van hun verenigingen. Hofstra: “Ze gaan hiermee echt de goede kant op en krijgen steun vanuit Education and Student Affairs (ESA) voor het Confidential Contact Person-programma (CCP-programma) en de communicatie hierover. Andere initiatieven vanuit de koepels omtrent dit onderwerp worden ook gesteund door het College van Bestuur en ESA.”

Redelijk heftig

Zelf zegt Hofstra het “redelijk heftig” te vinden dat alle Maastrichtse eerstejaars straks al direct aan het begin van hun studietijd een cursus krijgen rondom grensoverschrijdend gedrag. Observant wierp de vraag op of de facultaire introductie als geschikt moment wordt gezien om die cursus aan te bieden. Hofstra: “Ik hoop niet dat ze dat op die manier gaan doen. Want die introkids krijgen in die week al zoveel verschillende indrukken te verwerken. Wel vind ik het heel goed dat studenten meteen weten waar ze terecht kunnen als er tijdens de Intro of daarna iets met ze gebeurt. Zowel als het gaat om hun mentale welbevinden als hun sociale veiligheid. Daar gaan wij extra aandacht aan besteden. Tijdens de Intro zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een ludieke manier om te laten zien hoe we met elkaar omgaan op onze universiteit; inclusief en respectvol. Maar laten we het niet te zwaar maken.”

Op het vlak van welbevinden en sociale veiligheid krijgen alle intro-ouders, de papa’s en de mama’s, nu al een active bystander-training, vertelt Hofstra. “Komend collegejaar gaan we die echt goed toespitsen op deze doelgroep. We zouden die dan ook het liefst al voor de zomervakantie willen geven. Die training wordt dan nog gevolgd door een extra interactieve training waar we in kleinere groepjes casuïstiek gaan bespreken. Tijdens de Intro zelf zijn op de campus dan ook CCP’s aanwezig, die duidelijk herkenbaar zullen zijn door hun T-shirts, en er is een meldpunt waar introgangers naartoe kunnen gaan.”

Uitbreiding trainingen

Het CCP-programma zelf wordt de komende periode ook flink uitgebreid met extra trainingen, aldus Hofstra, “zodat alle verenigingen hierbij kunnen aansluiten. Sinds vorig jaar november is er een koepeloverleg over social safety met best practices en alle besturen zijn bezig met een Code of Conduct. Enerzijds is die globaal, maar hij bevat ook specifieke details die van toepassing zijn voor het type vereniging. Beleidsmedewerkster Inge Andriaans van ESA en ik zijn nu op zoek naar een jurist om hier goed naar te laten kijken.”

Deel dit artikel