Intro trapt af met 'Never Have I Ever' over sociale veiligheid

Zet duizenden jongeren bij elkaar die een heel nieuw leven in stappen en je hebt één groot feest, maar ook een perfecte voedingsbodem voor allerlei soorten situaties die kunnen leiden tot een gevoel van sociale onveiligheid. Om dat te ondervangen zijn er verschillende initiatieven in het leven geroepen deze intro, waaronder workshops voor mentoren en een spel dat de kersverse studenten moet helpen om met elkaar het gesprek aan te gaan over persoonlijke grenzen.

Een sociaal veilige intro: daar moet een aangepaste versie van het spel ‘Never Have I Ever’ bij gaan helpen. Berkay Türk, die de helft van zijn tijd als projectmanager bij ESA besteedt aan sociale veiligheid, ontwikkelde het spel samen met Diversity Officer Lara Hofstra. Voor wie de originele regels niet kent: je geeft een voorbeeld van iets dat je nog nooit hebt gedaan, wie dat wél heeft gedaan moet een shotje of slok alcohol drinken. Die alcohol blijft bij het introspel achterwege en de stellingen die aan bod komen gaan niet over spannende ervaringen, maar over sociaal wenselijk gedrag. Zo krijgen de kersverse studenten stellingen voorgeschoteld als “Ik heb nog nooit iemand toestemming gevraagd op het gebied van fysiek contact” en “Ik heb nog nooit tegen iemand gezegd dat een grap over mijn grenzen ging.” Wie dat wel heeft gedaan steekt zijn of haar hand op.

Persoonlijke grenzen

Het spel zal de eerstejaars helpen om te definiëren waar hun persoonlijke grenzen liggen en erachter te komen waar die van anderen liggen, zegt Türk. “Het ding met persoonlijke grenzen is dat die voor iedereen anders zijn. Daarom is het zo belangrijk om het daar met elkaar over te hebben en een soort afspraken te maken over hoe je daarmee omgaat.” Erover praten resulteert volgens hem in meer begrip voor elkaar, wat weer bijdraagt aan een sociaal veilige situatie. In het spel komen daarnaast situaties aan bod die heel relevant zijn voor de introductieweek, waardoor studenten wat ze geleerd hebben meteen kunnen toepassen. “Een stelling is bijvoorbeeld: 'Ik heb nog nooit iemand toestemming gevraagd om een foto van hem of haar op social media te zetten.' Reken maar dat er tijdens de intro veel foto’s gemaakt en gedeeld zullen worden.”

Türk beseft dat je met een spel van 30 minuten de wereld niet gaat veranderen, maar als het studenten aan de praat krijgt over sociale veiligheid dan ziet hij dat als winst. Om ervoor te zorgen dat het spel goed tot zijn recht komt worden intro ouders tijdens de voorbereidende bijeenkomst in het weekend voor de intro klaargestoomd tot spelleiders. Daarbij leren ze het gesprek op een positieve manier op gang te krijgen. Het is onderdeel van een uitgebreidere training op het gebied van sociale veiligheid, waarbij de rol van mentoren als active bystander en onderwerpen als diversiteit en inclusie ook aan bod komen. Naast de mentoren zullen de hele week Confidential Contact Persons (CCPs) paraat staan voor extra ondersteuning. Ze zijn elke dag van 11 tot 20 uur aanwezig in de centrale hal van Atlas. De nieuwe studenten krijgen ook een opvouwbare waterfles in sociale veiligheid-thema met een logo erop, die ze er hopelijk ook aan zal herinneren om genoeg water te drinken (wat ook bij kan dragen aan een sociaal veilige situatie, voegt Türk daar nog met een knipoog aan toe.)

Extra aandacht

Het feit dat er dit jaar extra aandacht is voor sociale veiligheid is volgens Türk simpelweg een teken dat de universiteit op dat gebied verbetert. “En hopelijk doen we het volgend jaar weer beter. Daarbij gaat het niet om hoevéél je doet, maar om wát je doet. Het spel en de training die mentoren krijgen dragen bij aan de aanspreekcultuur waar we met de universiteit naartoe willen. Dat is een nieuw element waarvan ik echt verwacht dat het de situatie verbetert.” Hij ziet het creëren van een sociaal veilige situatie als een doorlopend proces zonder eind, dat zich telkens aanpast aan behoeften van studenten en de maatschappij.

Daar horen ook constante veranderingen bij, die ongemakkelijk kunnen voelen. Zo is bijvoorbeeld lang niet iedereen gewend om toestemming te vragen voor een aanraking of kus. “Je kunt ze daarbij helpen door voorbeelden aan te dragen. Ik was gisteren toevallig een serie aan het kijken waarbij twee personages intiem werden en de één aan de ander toestemming vroeg om verder te gaan. Dat was helemaal niet ongemakkelijk. Je hebt zelf invloed op hóe je toestemming vraagt. Het hoeft de sfeer niet te verpesten.” Toch begrijpt Türk dat er een zeker ongemak kan komen kijken bij verandering. Maar om dingen te verbeteren is volgens hem wel verandering nodig. “Het is misschien niet altijd gemakkelijk, maar het moet gebeuren.”

Deel dit artikel