Studentenwoningen in voormalig hoofdkantoor Philips

In het voormalige hoofdkantoor van Philips aan de Boschdijk, het VB-gebouw, komen tijdelijk 456 studentenwoningen. Studenten kunnen hier de komende drie tot vijf jaar wonen tot de definitieve aanpassing van het gebouw van start gaat. Het voornemen is dat studenten er in september bij het begin van het nieuwe collegejaar 2023-2024 in kunnen trekken.

door
foto Ten Brinke

Wethouder Mieke Verhees, die onder meer studentenhuisvesting in haar portefeuille heeft, zegt blij te zijn met de tijdelijke uitbreiding van het aantal studentenwoningen: "We hebben te maken met een groot woningtekort, ook voor studenten, terwijl deze groep zo belangrijk is voor de economische groei in de regio. Als gemeente doen we er alles aan om de beschikbare ruimte te benutten, al dan niet tijdelijk. Omdat de herontwikkeling van het voormalige Philips-hoofdkantoor enkele jaren in beslag neemt, heb ik het initiatief genomen om met de eigenaren en de TU/e in gesprek te gaan om de mogelijkheden te verkennen."

Aanpassing

Om het gebouw geschikt te maken voor studentenwoningen, worden de kantoorverdiepingen omgebouwd tot studentenkamers. Er wordt gewerkt in de opzet van een studentenhuis, waarbij acht tot tien studenten in groepen wonen en daarbij het sanitair en de keuken delen. In de onderste verdiepingen van het gebouw wordt gekeken naar mogelijkheden voor algemene voorzieningen. In de kelder komen de afvalinzameling en een fietsenstalling.

De huidige eigenaren van het pand (bouw- en projectontwikkelaar Ten Brinke en vastgoedbeheerder BPRE), de TU/e en de gemeente zeggen ervoor te willen zorgen dat de studenten er zich straks thuis voelen en dat ze goede buren worden van de omwonenden. De buurt wordt uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst, waarin ze zorgen en tips kunnen delen en waar de betrokken partijen en studenten hun vragen kunnen beantwoorden. Mogelijke onderwerpen van gesprek: het beperken van geluid, het regelen van fietsparkeren en fietsroutes en het voorkomen van zwerfvuil. 

De TU/e blijft ook na de realisatie betrokken bij het complex, onder meer door bij te dragen aan een gezond woonklimaat en een goed beheer van het gebouw. Dat kan bijvoorbeeld via oudejaarsstudenten die per verdieping als contactpunt fungeren en op hun beurt weer in contact staan met andere oudejaarsstudenten en de beheerder van het gebouw. Wie de beheerder wordt is op dit moment nog niet bekend, maar de onderhandelingen daarover bevinden zich in de afrondende fase.  

Steentje bijdragen

De TU/e heeft actief bijgedragen aan de invulling van het plan. Zo is er advies verstrekt over de inrichting en organisatie van het gebouw, daarbij leunend op de ervaring die de TU/e heeft opgedaan in studentenhuisvestingsprojecten op de campus en elders in de stad. De TU/e zal woningzoekende studenten doorverwijzen naar vrijkomende kamers.

Vice-voorzitter Nicole Ummelen zegt over dit project: “Als universiteit mogen we zelf niet investeren in studentenhuisvesting, maar via het Convenant Studentenhuisvesting werken we wel intensief samen met de gemeente, corporaties en andere organisaties om ontwikkelingen mogelijk te maken. Onze rol bestaat uit het verbinden van partijen en faciliteren van processen. We zijn trots dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de groeiende behoefte aan studentenhuisvesting.”

Vorig jaar september maakten woningcorporatie Trudo en de eigenaren Ten Brinke/BPRE bekend dat ze gingen samenwerken aan een nieuwe invulling van het monumentale kantoor van Philips en de omgeving. De verwachting is dat er op termijn 400 tot 700 betaalbare woningen te realiseren zijn in en rondom het voormalige hoofdkantoor.

Deel dit artikel