Statement redactieraad inzake Cursor op zwart

De redactieraad heeft een statement afgegeven inzake het op zwart gaan van Cursor. 'Wij betreuren het dat de Cursor ‘op zwart’ staat. De TU/e verdient een goed medium dat bijdraagt aan de informatievoorziening en meningsvorming binnen en over de universiteit.'

door
foto Slex880 / iStock

'De Cursor moet die rol kunnen invullen binnen de in het redactiestatuut en leidraad vastgelegde zorgvuldige journalistieke invulling en onafhankelijkheid. Dat uitgangspunt staat centraal voor de redactieraad en is ook de basis geweest voor de gezamenlijke afspraken die, bij de start van deze nieuwe redactieraad, hierover een jaar geleden tussen alle betrokkenen zijn gemaakt. De redactieraad wil die uitgangspunten voor zowel de redactie als de TU/e community bewaken.

De redactieraad werkt graag mee aan de door betrokken redacteur gestarte procedure bij de commissie melding onregelmatigheden. Het lijkt ons juist die onafhankelijke beoordeling af te wachten. We betreuren het dat de redactie die beoordeling niet heeft afgewacht. De redactieraad zal de beoordeling van deze commissie gebruiken om, mede op basis daarvan, te bezien of zij voldoende in staat is om bij te dragen aan herstel van een goed functionerende Cursor. De redactieraad wil geen belemmering zijn maar juist bijdragen aan de ontwikkeling en het functioneren van de Cursor en het redactieteam en heeft nooit een publicatie verboden.

De redactieraad roept het CvB op om, in het belang van de Cursor en de TU/e, tot een structurele, werkbare oplossing te komen.

De Redactieraad Cursor'

Cursor zal zo spoedig mogelijk reageren op dit statement.

Deel dit artikel