Redactie Cursor: ‘Persvrijheid als gedeeld uitgangspunt’

Het College van Bestuur stuurde afgelopen vrijdag per e-mail een uitgebreid bericht naar alle medewerkers en studenten van de TU/e over de casus Cursor. De redactie van Cursor geeft hierop onderstaande reactie.

door
foto Tolgart / istock

Het College van Bestuur (CvB) heeft de persvrijheid hoog in het vaandel staan, zo staat in de e-mail van 6 oktober naar de TU/e-community, en dat juichen wij, de redacteuren van Cursor, zeer toe. We zetten het gesprek heel graag voort vanuit dit gedeelde uitgangspunt. Wat we graag als eerste willen weten van de collegeleden is: kan Cursor wat hen betreft dan ook journalistiek onafhankelijk functioneren?

Het statuut draagt in de huidige vorm helaas echter niet bij aan de journalistieke vrijheid van Cursor. Daarnaast is over de inhoud van de leidraad die het CvB aanhaalt nooit consensus bereikt. Feedback van de redactie is niet verwerkt en er is geen akkoord gesloten over een eindversie. Voor ons is dit document dus niet van kracht.

Om de journalistieke vrijheid van Cursor te waarborgen is het essentieel dat in een nieuw statuut alleen journalistieke principes (zoals het toepassen van hoor en wederhoor) worden opgenomen. Kwalificaties als balans en de informatiebehoefte van de TU/e-community zijn niet objectief of meetbaar, wat maakt dat ze altijd ingezet kunnen worden – ook om minder positieve berichtgeving te bemoeilijken. Onze overtuiging is dat dat ook is gebeurd. In het lange statement van het CvB wordt dit nogmaals bevestigd; daarin onderbouwt het college de afwijzing van het Cursor-artikel over de rector namelijk met het argument dat ’het artikel niet past in de doelstelling van Cursor, met name omdat de benodigde balans onvoldoende werd geborgd’.

Wij doen ons werk vanuit de beste intenties en zo goed en integer als we kunnen, toch zijn wij als journalisten zeker niet perfect. Laten we daarom vooropstellen: iedereen mag een mening hebben over onze artikelen. Die kritiek verwelkomen we als redactie ook, zowel op onze website in een column als in een open gesprek achteraf. Voortdurende zelfreflectie is belangrijk om de kwaliteit van onze artikelen te handhaven en te verbeteren. Zaken als de juiste balans, bewoordingen, omvang van een artikel, informatiebehoefte van het lezerspubliek of timing van publiceren zijn echter allemaal per definitie subjectief en onmeetbaar. En hoewel dus alle meningen die niet gebaseerd zijn op feitelijke onjuistheden of andere journalistieke principes welkom zijn, mogen die nooit een reden zijn om de publicatie van artikelen tegen te werken.

Druk

De oneigenlijke druk die volgens het CvB niet is uitgeoefend, heeft de redactie – in het bijzonder de hoofdredacteur – helaas wel ervaren. Het feit dat het College van Bestuur (al vanaf november 2021) zijn positie ter discussie stelde, had invloed op zijn besluiten om verschillende artikelen niet te publiceren en in te stemmen met de door het CvB voorgestelde leden van de redactieraad.

De druk op hoofdredacteur Han Konings volgde steeds op discussies rondom artikelen, zelfs als Konings besloot niet te publiceren. De redactie van Cursor ziet deze dingen – inclusief het uit functie ontheffen van Han Konings – daarom niet los van elkaar. Het op een zijspoor zetten van de hoofdredacteur was totaal onnodig en wij willen graag dat het op non-actief stellen van Konings teniet wordt gedaan.

Tot slot

Kwalitatief goede journalistiek – die intrinsiek fair is – heeft een belangrijke signaalfunctie binnen de maatschappij en ook binnen een publieke instelling als de TU/e. De journalistiek kan aanwijzen waar zaken misgaan. De mensen die zich tot ons wenden met een verstrekkend verhaal, hebben één ding gemeen: ze hebben al bij veel loketten bot gevangen.

De Cursor-redactie stelt het daarom zeer op prijs dat het CvB zich heeft uitgesproken voor persvrijheid en kritische berichtgeving. Het gaat uiteindelijk immers niet om een beter verhaal over de universiteit, maar om een betere universiteit.

Deel dit artikel