Update: situatie Cursor

Sinds de website van Cursor op zwart ging, zijn er verschillende ontwikkelingen op gang gekomen die we als redactie van Cursor graag willen toelichten. Allereerst danken we de TU/e-gemeenschap en iedereen daarbuiten voor de vele steunbetuigingen en voor de acties die voor ons zijn opgezet.

door
foto Jessica Girvan / iStock

De reacties laten zien dat er in alle geledingen veel draagvlak is voor het hebben van een onafhankelijk medium aan de universiteit. De resultaten van een peiling, die we woensdag op Instagram hebben uitgezet, bevestigen dit. 97 procent van de bijna duizend respondenten is van mening dat de TU/e een onafhankelijk nieuwsmedium nodig heeft. Dit alles sterkt ons in onze missie om daar vol voor te blijven gaan.

We zijn blij om in het statement van het College van Bestuur (CvB) te vernemen dat de deur openstaat voor dialoog. We hebben die dialoog al proberen te voeren sinds 2021*, toen de hoofdredacteur vlak na zijn besluit om een ander 'problematisch artikel' niet te publiceren op advies van de redactieraad, onder druk werd gezet door het CvB om een functie elders binnen de universiteit te gaan bekleden. De pogingen tot dialoog hebben een verdere inperking van onze onafhankelijkheid niet kunnen voorkomen. Alle beschikbare ‘loketten’ aan de universiteit, tot en met de Raad van Toezicht, zijn daarbij de revue gepasseerd, helaas zonder resultaat. We zijn echter te allen tijde bereid om die dialoog opnieuw te voeren en hopen dat die kan gaan over hoe we het medium weer terug kunnen begeleiden naar onafhankelijkheid. Wel is nodig dat eerst gehoor wordt gegeven aan onze eisen, zoals benoemd in het statement van 3 oktober.

Daarvoor is vandaag een eerste handreiking gedaan door het College van Bestuur, door middel van een brief van de secretaris. Daarin wordt bevestigd wat ons eerder deze week ook al in een gesprek door het hoofd van het Communication Expertise Center (CEC) werd gezegd, namelijk dat de redactie betrokken zal worden bij het proces van aanstellen van een nieuwe hoofdredacteur (mocht Han Konings niet terugkeren in zijn functie). Ook zou het CvB bereid zijn het gesprek aan te gaan over de andere twee eisen. Daarbij wordt genoemd dat de leden ten aanzien van de herziening van het redactiestatuut zeer bereid zijn om de uitspraak van de Commissie melding onregelmatigheden, die ze dit najaar verwachten, als uitgangspunt te nemen.

Hoewel wij deze eerste stap vanuit het CvB zeer waarderen, willen we benadrukken dat een oplossing niet onnodig op zich moet laten wachten. Als het College van Bestuur het belang inziet van het hebben van een onafhankelijk medium dan zou het inwilligen van de eisen geen kwestie moeten zijn. Die eisen zijn nergens anders voor bedoeld dan het beschermen van onze onafhankelijkheid, men zou verwachten dat het CvB daar in dat licht niets op tegen kan hebben.

In de vraag aan het CvB om aan onze eisen te voldoen ontvangen wij steun van de FNV Onderwijs & Onderzoek en AOb, die namens ons de eisen die wij dinsdagavond al in ons statement formuleerden mondeling gecommuniceerd hebben met de universiteit. Volgende week volgt de officiële eisenbrief als officiële stap vanuit de bonden om ons pleidooi kracht bij te zetten. We hopen dat dit ertoe zal leiden dat het College van Bestuur publiekelijk bevestigt in te gaan op onze eisen. Voor ons als redactie en voor u als lezer moet het zonneklaar zijn dat het CvB ons hoort en de journalistieke vrijheid in ere herstelt.

In het Volkskrant-artikel van 4 oktober 2023 wordt duidelijk beschreven welke zaken zijn voorgevallen in aanloop naar het uit functie zetten van Han Konings. Aan dat artikel heeft de Volkskrant ook een van de geblokkeerde artikelen van Cursor toegevoegd. Om die reden hebben wij – ondanks het dringende advies van de redactieraad tegen publicatie – besloten om beide versies (1 en 2) van het artikel alsnog te delen.

Uit de reconstructie van de Volkskrant en genoemd advies van de redactieraad valt ook duidelijk op te maken dat er wel degelijk argumenten worden aangevoerd over zaken die losstaan van de journalistieke kwaliteit. Daarnaast heeft de rector, die deel uitmaakt van het CvB, via e-mail expliciet aangegeven niet in te stemmen met publicatie van haar wederhoor. Deze e-mail van de rector in combinatie met de druk op de hoofdredacteur, is wat wij zien als bestuurlijke inmenging.

In de afgelopen dagen is er uit verschillende hoeken steun gekomen voor onze zaak, onder andere vanuit de Kring (koepel van hogeronderwijsmedia), Observant (nieuwsblad van de Universiteit Maastricht), nieuwssite ScienceGuide, WO in actie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Zeven Eindhovense politieke partijen (D66, GL, PvdA, PvdD, SP, Volt en OAHvE) hebben raadsvragen gesteld en Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) hebben samen Kamervragen ingediend bij demissionair minister Dijkgraaf.

*Rectificatie: in een eerdere versie van dit bericht stond dat de hoofdredacteur onder druk van het CvB besloot het artikel in 2021 niet te publiceren, dit klopt niet. Het was vlak ná zijn besluit - gebaseerd op advies van de redactieraad - dat er druk kwam vanuit het CvB om een andere functie binnen de universiteit te gaan bekleden.

 

Deel dit artikel