Namen donateurs vereeuwigd op TU/e-campus

In 2021, ter ere van het 65e lustrumjaar van de universiteit, organiseerde de TU/e samen met het Universiteitsfonds Eindhoven een speciale inzamelingsactie. Donateurs werd eeuwige roem beloofd in de vorm van een namenplakkaat op campus. Gisteren, drie jaar na de actie, werd het plakkaat eindelijk onthuld.

De toenmalige inzamelingsactie, ook wel ‘Heroes for Heroes’ genoemd, bracht in totaal een bedrag van 175.000 euro op door in totaal 1300 donateurs. Dit bedrag werd opgehaald voor de ‘helden van morgen’, ofwel: studenten.

30.000 per faculteit

“Wij hebben vanuit het fonds dit bedrag aangevuld (met 95.000 euro, red.) om vervolgens alle negen faculteiten 30.000 euro te kunnen schenken”, vertelt Edith Snelders, teamleader alumni relaties & Universiteitsfonds Eindhoven (UFe). “Het bedrag was bedoeld voor projecten om het talent binnen de faculteit te kunnen ontwikkelen. Hoe iedere faculteit dit invulde, mochten ze helemaal zelf beslissen.” Via deze website is voor iedere faculteit te zien welke initiatieven zijn opgestart met behulp van de donatie.

Naast geld schonken de donateurs ook wat anders, namelijk: wensen en andere wijsheden. “Wij gaven donateurs de optie om wat op te schrijven als inspiratie voor studenten. Daar heeft bijna iedereen gehoor aan gegeven.” Zo schreven ze bijvoorbeeld: ‘Plezier in je werk verdubbelt je creativiteit’, ‘Heb plezier in het leren. Gebruik deze kans die anderen misschien niet hebben’, en ‘Dat we samen een mooie en circulaire wereld creëren’. Alle ingestuurde wensen werden verzameld op deze website.

Namenplakkaat

Vanaf het begin af aan was het plan om de namen van de donateurs te vereeuwigen in een object, maar welke vorm dit object precies zou krijgen werd pas later besloten. “Uiteindelijk kwam Robert-Jan Smits met het idee van een namenplakkaat”, aldus Snelders.

Het plakkaat hangt bij de oude ingang van het Paviljoen. “Hij is volledig door alumni gemaakt”, vertelt Snelders enthousiast. Het plakkaat is namelijk ontworpen door alumna Ayu Ritzema, geproduceerd door alumnus Bert Staal, en werd onthuld middels een goochelact door alumnus Jeroen de Jong.

In totaal telt het plakkaat 1027 namen, dat is een stuk minder dan de 1300 donateurs. "De reden hiervoor is dat sommigen anoniem willen blijven”, legt Snelders uit.

Lieu de mémoire

Collegevoorzitter Robert-Jan Smits, een van de kartrekkers van het initiatief, reageert enthousiast tijdens de onthulling. "Ik vind het fantastisch. Het is heel erg mooi gemaakt - alle credits naar Ayu - en dit is echt de perfecte plek ervoor." Smits hoopt dat het vernieuwde Paviljoen kan gaan dienen als herinneringsplek. "Ik vind het mooi dat het zo steeds meer een lieu de mémoir wordt, waar mensen kunnen samenkomen en 'the good old days' op kunnen halen. Zo'n plek ontbrak nog op de campus." Volgens Smits is er ook de wens het Paviljoen te gebruiken als expositieplek voor wisselende foto- of andere kunstcollecties.

Ook aanwezige donateurs zijn positief. "Ik ben in 1960 als derde lichting van de universiteit in dit gebouw begonnen als student. Vervolgens ben ik hier promovendus, onderzoeker én hoogleraar geweest", aldus alumnus en emeritus hoogleraar Jan Blom. "Ik vind het belangrijk om in contact te blijven met de universiteit en mee te doen aan dit soort initiatieven." Ook alumnus Bert Gall droeg graag een steentje bij aan de inzamelingsactie. "De actie sprak mij direct aan. Je wilt toch wat terug doen om jonge mensen een kans te geven."

Drie jaar vertraging

Initieel was het de bedoeling dat het namenplakkaat al eind 2021 onthuld zou worden, maar uiteindelijk werd dit bijna drie jaar later. Volgens Snelders is deze vertraging het gevolg van de verbouwing die een stuk meer tijd kostte dan gedacht. “Het Paviljoen is nog steeds niet helemaal klaar, maar we wilden niet nog langer wachten. Daarom wordt ons speciale toegang verleend om alsnog de onthulling te doen.”

Wanneer het verbouwde Paviljoen voor iedereen te bezoeken is kan Snelders niet precies zeggen. “Ze verwachten nu voorjaar 2025, maar pin mij er niet op vast.”

Het Paviljoen

Het Paviljoen werd in 1957 gebouwd en is het allereerste gebouw van de universiteit. De eerste tweehonderd studenten van de universiteit volgden hier hun lessen. Het heeft zijn naam te danken aan de drie achthoekige paviljoenen die onderdeel uitmaakten van het gebouw.

Eigenlijk was het bedoeld als tijdelijke locatie, maar uiteindelijk heeft het ruim 64 jaar geduurd voordat het pand in 2021 werd afgebroken. Delen van het pand blijven staan, zoals het plein bij de oude ingang, de paviljoenen, het vennetje en de Newton-boom. Deze boom is afkomstig van een van de zaden van de boom waar Isaac Newton zwaartekracht ontdekte.

Dorine Peters, Directeur Real Estate & Facility Management Center, heeft zich er persoonlijk voor ingezet dat bepaalde delen van het Paviljoen behouden zouden blijven. "Het is zo'n karakteristiek gebouw, met de vijver, de paviljoenen, de mozaïeken. En het is natuurlijke het allereerste gebouw van de universiteit, wat het ook een heel symbolisch bouwwerk maakt. Hier is het allemaal begonnen." 

Deel dit artikel