TU/e brengt geen Drivers of Change op DDW 2024

De Dutch Design Week zal het dit jaar zonder TU/e-expo Drivers of Change moeten stellen. Het budget dat het College van Bestuur daarvoor beschikbaar stelt is volgens projectleider Lucas Asselbergs bij lange na niet voldoende om een expositie te organiseren die “alle faculteiten vertegenwoordigt en waarmee de TU/e de samenleving toont welke impact ze kan maken”.

door
foto Christ Clijsen

Superbelangrijk, noemt Asselbergs de deelname van de TU/e aan de DDW en evenzo reageerde het bestuur van de Dutch Design Foundation, die de DDW organiseert, bijzonder teleurgesteld toen hij - als projectleider van Drivers of Change - de mededeling moest geven dat de deelname niet doorgaat dit jaar. “Drivers of Change is een van de weinige manifestaties waarmee de TU/e zich laat zien in de stad, op een event waar vanuit het hele land belangrijke mensen op af komen. Het feit dat de Koningin komt geeft aan dat het er echt toe doet.”

Het geld dat de TU/e dit jaar over heeft voor Drivers of Change dekt naar schatting de helft van de kosten die gemaakt zouden worden. “Met dit - niet onderhandelbare - bedrag zouden we een veel kleinere expositie moeten maken of op een andere locatie moeten zitten”, zegt Asselbergs. Beide opties raadt hij af. “We zouden een goede tentoonstelling op de TU/e-campus kunnen doen, maar dan komt onze doelstelling om technologische ontwerpen zichtbaar te maken voor een breed publiek, niet goed uit de verf. Daarvoor moeten we staan op de A-locaties van de DDW, zoals we vele jaren deden.” De TU/e heeft grote tentoonstellingen gehad in het Klokgebouw, op Strijp-T en het Ketelhuisplein. “De campus ligt gewoon niet op de DDW-route.”

Het tweede alternatief, een kleinere expo, doet geen recht aan de belangrijke technische ontwerpen die op alle faculteiten worden gemaakt, en valt niet genoeg op. “Dan maak je geen impact meer en kun je het net zo goed niet doen.”

Zwaar weer

De bezuinigingen (het woord is niet genoemd maar de eufemismen ‘TU/e zit in zwaar weer’ en ‘we moeten snoeien in de events’ wel), komen ongelegen. “Het is tegen de klippen op, alle prijzen zijn gestegen.” Iedere vierkante meter expositieruimte kost geld, de spullen moeten van goede kwaliteit zijn (ooit maakte een storm een ravage van de glazen kassen waarin werd tentoongesteld) en goed personeel moet betaald worden. “En het is niet alleen de DDW waar minder geld voor wordt vrijgemaakt. Bestuurssecretaris Eric van der Geer liet me weten dat er ook elders gesnoeid moet worden. Ik denk dat het geld dat mogelijk uit Den Haag komt binnenkort, aan de kerntaken van de universiteit, onderwijs en onderzoek, moet worden besteed en niet de redding van Drivers of Change wordt.”

Voorbereiding

Drivers of Change was al in volle voorbereiding. Er was een aanbestedingsprocedure gestart voor een nieuw ontwerpbureau, een ingewikkeld traject gezien de complexe opdracht die Drivers of Change is. Ook is er is al een rij van potentiële projecten gescout. Asselbergs, hoofd van Studium Generale, is het hele jaar door gemiddeld een dag in de week bezig met de organisatie van de expo. Hij heeft nog aan het CvB gevraagd om TU/e-onderzoekers die individueel willen exposeren, te faciliteren, maar vanwege de deelnemerskosten van 750 euro vreest hij dat daar geen gehoor aan wordt gegeven. “Ik denk dat er dit jaar helaas buitengewoon weinig van de TU/e te zien zal zijn. Daarmee missen we kansen om in interactie met bedrijven en instellingen te komen en onderzoekers en ontwerpers in gesprek te laten komen met de DDW-bezoeker. Het is toch een vorm van valorisatie.”

Asselbergs wil nog onderzoeken of een tweejaarlijkse expo verstandig is. “Zoiets is moeilijk uit te leggen aan het publiek, maar misschien beter dan niets. De TU/e wil in ieder geval wel verbonden blijven aan de DDW, technologisch ontwerp is een belangrijke toegevoegde waarde in deze week."

Deel dit artikel