Reactie College van Bestuur: 'Dit is geen politiek instituut'

Het College van Bestuur (CvB) heeft maandag 13 mei een reactie uitgebracht op de open brief van 9 mei waarin onder andere werd geëist solidariteit te tonen met Palestina en samenwerkingsverbanden met Israël te verbreken. Daarin gaat het CvB niet in op de meerderheid van de gestelde eisen in de brief, maar benadrukt het bestuur dat er ruimte is om tot een dialoog te komen. ‘Zoals altijd staat de deur van het College van Bestuur open om met iedereen het gesprek te voeren.’

door
foto Freekje Groenemans

‘Als College van Bestuur maken we ons zorgen over de gebeurtenissen in Gaza en Israël. Het is verschrikkelijk om te zien hoe mensen in het conflictgebied lijden onder het geweld, dat begon op 7 oktober 2023’, begint de reactie.

Neutraliteit

In de tekst benadrukt het CvB begrip te hebben ‘voor de emoties en de betrokkenheid die ten grondslag liggen aan de open brief van 9 mei’ en dat er altijd ruimte is om tot een dialoog te komen, zolang dit respectvol gaat.

Echter, een stelling innemen zal de universiteit niet doen. ‘Dit is niet de rol van de universiteit. De TU/e is geen politiek instituut’, valt te lezen. Ook wordt er gezegd dat het innemen van een stelling kan leiden tot polarisatie en uitsluiting van partijen, wat het CvB graag voorkomt.

Banden Israël

Verder worden de wetenschappelijke samenwerkingen met Israël benoemd. ‘Het gaat hierbij altijd om onderzoek om de wereld beter te maken. Wat betreft eventuele ‘dual use’-kennis houden we ons aan de Nationale Leidraad Kennisveiligheid.’ Het CvB benadrukt: ‘Het is goed om voor ogen te houden dat de Israëlische universiteiten en hun medewerkers niet samenvallen met de overheid die hen financiert. Ze kunnen meer dan wie ook actief bijdragen aan dialoog in Israël. Het is daarom van belang de banden met hen in stand te houden.’

Onderwijs conflictgebied

Voor de in de open brief gestelde eis om samenwerkingsverbanden op te bouwen met Palestijnse universiteiten en academici, wijst het CvB naar koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL). Samen met universiteiten zoeken zij naar mogelijkheden voor de wederopbouw van kennisinstellingen in het ‘conflictgebied’ en onderwijsmogelijkheden voor gevluchte studenten en onderzoekers op afstand.

Daarmee gaat het CvB niet in op de meerderheid van de gestelde eisen in de open brief en die van de demonstranten die vandaag op de Groene Loper een tentenkamp hebben opgezet.

Deel dit artikel