Reacties TU/e-gemeenschap op Open Brief

Via een online open brief werd vorige week van het College van Bestuur (CvB) geëist solidariteit te tonen met Palestina en daarmee een duidelijk standpunt in te nemen. Daarom deed Cursor een oproep aan de lezers: vind jij dat het CvB een standpunt in moet nemen? Hieronder de reacties.

Doordat er een grote hoeveelheid reacties is binnengekomen, heeft de redactie een selectie gemaakt en, met oog op de leesbaarheid, sommige teksten ingekort.

Acties Palestijnen onder de mat geveegd

De beste beschrijving die ik heb voor deze brief is een "virtue signal".  De huidige rechtszaak aan het Internationaal Gerechtshof heeft niet vastgesteld dat er aannemelijk een genocide plaatsvindt. Wat het wel heeft gezegd is dat het hof het zekere voor het onzekere wil nemen en de rechtszaak door laat gaan omdat er enige indicatie is dat het recht van bescherming tegen een genocide mogelijk niet voldoende gewaarborgd wordt.

Dat dit onderscheid niet gemaakt wordt door de ondertekenaren van de brief, leidt mij ertoe te concluderen dat zij zelf al een oordeel hebben gemaakt en Israël schuldig achten. En dit is nog maar een kleine herschrijving van de geschiedenis in de brief waar alleen naar de acties van Israël wordt gekeken en de acties van de Palestijnen onder het tapijt worden geveegd.

Conclusie: een brief gebaseerd op valse veronderstellingen en eisen waar niemand daadwerkelijk iets aan zal hebben.

Boris Knepper, Student


Toen Oekraïne werd binnengevallen, was TU/e wél een politieke instelling

De situatie is verschrikkelijk. Elke dag zien we hoe onschuldige mensen worden afgeslacht en uitgehongerd op de meest gruwelijke manieren, live uitgezonden op onze telefoons. Tot nu toe zijn er naar schatting 40.000 mensen, waarvan 70% kinderen en vrouwen, gedood door middel van tapijtbombardementen. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat de aanhoudende massamoord aannemelijk genocide is.

Toen Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel en soortgelijke beelden van gewonde en gedode burgers opdoken, ontstond er wereldwijd tumult onder regeringsleiders. De TU/e reageerde snel door de Oekraïense vlag te hijsen en fondsen en ondersteuningssystemen op te zetten voor studenten en medewerkers. En terecht.

De huidige bewering van het CvB dat de TU/e geen politieke instelling is en neutraal moet blijven, is daarom in tegenspraak met hun eerdere acties en onthult een vorm van hypocrisie, wat op zichzelf al een standpunt is. Nu verwachten velen dezelfde behandeling en dezelfde steun.

Eslem Karakoç, Student


Politiek neutraal wetenschap bedrijven

Het is spijtig dat langzaamaan politiek een grotere rol begint te spelen op de campus. De hoofdzaak van de universiteit is het onderwijzen van een nieuwe generatie in bètavakken. Wetenschap moet door en door politiek neutraal zijn om goed te kunnen functioneren en zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn in de wereld. Dit betekent dat alle deuren open moeten blijven staan ongeacht het onvoorspelbaar handelen van politieke leiders.

Door het kiezen van een kant tussen Rusland en Oekraïne heeft de universiteit zichzelf hiermee ook in de vingers gesneden. De waardevolle neutraliteit is immers verbroken maar zou niet als voorbeeld genomen moeten worden voor het toekomstig handelen van soortgelijke situaties.

Ik zou graag medestudenten eraan willen herinneren dat het kiezen van een kant géén verplichting is en het geen taboe zou moeten zijn om je van dit soort situaties te distantiëren. Laten we de universiteit benutten als broedplek voor innoverende ideeën omtrent engineering.

M.T.M.B. van Dijk, Student


Zwijgen spreekt boekdelen

Ik heb de ware dimensie van 'menselijkheid' gezien in de stilte van degenen die zich op neutraliteit beroepen en geen standpunt innemen. Hun zwijgen spreekt boekdelen en weerspiegelt de stilzwijgende goedkeuring van onrecht.

Eda Demir, Student


Geen plaats voor antisemitisme

Het CvB zou helemaal niet op de brief moeten reageren vanwege de walgelijke, virulente antisemitische retoriek en de vele historische en feitelijke fouten die erin staan. Het CvB moet zeker niet ingaan op de compleet krankzinnige eisen, waaronder de onacceptabele oproep om de academische vrijheid van onderzoeksgroepen te beperken door alle banden met Israëlische instituten te verbreken.

Als het CvB van de TU/e een standpunt zou innemen, dan zou het enige gepaste standpunt zijn dat er geen plaats is voor antisemitisme aan de TU/e en dat het de academische vrijheid steunt.

Roy van der Meel, Werknemer


Palestina verdedigen is geen antisemitisme

De passiviteit en het stilzwijgen van de TU/e, net als die van veel andere westerse instellingen, met betrekking tot de wreedheden begaan door Israël in Gaza en de bezette Palestijnse gebieden is een levensechte weergave van vele bladzijden uit de menselijke geschiedenis, toen ongelooflijke wreedheden zijn begaan met weinig tot geen reactie van de overgrote meerderheid. Het is gewoon veel handiger om je met je eigen zaken te bemoeien en je mond te houden, want degenen die in staat zijn om groot onrecht te begaan, bevinden zich meestal in een machtspositie.

Aan degenen die beweren dat het verdedigen van Palestijnen antisemitisch is: als dit nu met Joden zou gebeuren, zouden wij degenen zijn die hen proberen te beschermen, en zouden jullie degenen zijn die zich verschuilen achter jullie gewapende neutraliteit, terwijl jullie de volgende economische deal met de daders sluiten.

Irene (volledige naam bekend bij de redactie), Werknemer


Ze zijn allebei inheems aan het land

Persoonlijk geloof ik dat het huidige conflict gaat tussen twee volkeren die, ondanks hun verschillen in religie, beide inheems zijn aan het Palestijns/Israëlische land. Dit betekent dat, tenzij we de gehele Palestijnse of Joodse bevolking van het land willen deporteren/elimineren, de enige oplossing een situatie is waarin beide volkeren samenkomen in één land, waar zowel de liberale vrijheid die in Israël bestaat als de mensenrechten van de Palestijnen worden gerespecteerd.

Dit lijkt misschien vergezocht, maar vergeet niet dat het Duitse volk, slechts tien jaar na het uitroeien van zes miljoen joden, goede relaties en religieuze vrijheid voor joden had.

Daarom denk ik dat de reactie van het CvB goed is; we kunnen de verdeeldheid die het conflict levend houdt niet importeren naar onze universiteit, maar onze afstand ervan gebruiken om samen te komen als Israëli's, Palestijnen en de rest van de academische gemeenschap.

Levi Baruch, Student


Alleen de Mensenrechtenvlag

Moet de TU/e reageren op de situatie in Palestina/Israël?
Mijn antwoord is nee.

Niet omdat ik niet tegen de genocide ben die daar nu plaatsvindt.
Niet omdat ik niet tegen hamas ben.
Wel omdat ik vind dat het bestuur in het geheel moet stoppen met het nemen van politieke standpunten. Dus ook de vlag van Oekraïne is me een doorn in het oog.

Ook dat er ad hoc wel of niet gereageerd wordt terwijl we al jaren roepen om goed beleid/een protocol. Dat hier urgentie op leek te komen die weer is verzand. Ik weet dat er gedacht wordt aan de vlag voor de ‘rechten van de mens’. Dat is de enig vlag die naar mijn mening mag hangen naast de eigen vlag.

Beleid dus ook op banden met landen; waarom het ene land wel en het andere niet? Lijkt mij dat dit besluit enkel door politiek Den Haag genomen hoort te worden. Laten wij ons maar weer focussen op onderwijs, daar hebben we het druk genoeg mee.

Désy Verkuilen, Werknemer

Deel dit artikel