Open brief aan TU/e-bestuur: verbreek de stilte over Palestina

Studenten en werknemers van de TU/e (waarvan enkele namen bekend zijn bij de redactie) hebben een open brief geschreven aan het College van Bestuur (CvB). Hierin uiten ze hun onvrede dat het bestuur zich stilhoudt over de oorlog in Palestina. Ook komen ze met een lijst eisen. De brief is inmiddels 581 keer ondertekend, waaronder ook veel niet-TU/e-ers.

door
foto Joel Carillet / istock

Gisteren, op 9 mei, werd de open brief online gepubliceerd. ‘Wij, studenten en medewerkers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), schrijven om onze diepe bezorgdheid en afkeuring te uiten over de onverschilligheid en het stilzwijgen van de universiteit ten opzichte van de voortdurende genocide tegen het Palestijnse volk in Gaza.’, begint de brief.

De onvrede vanuit de TU/e-gemeenschap is niet enkel gebaseerd op de huidige situatie in Gaza, maar ook op ‘de 75-jarige geschiedenis aan gewelddadige koloniale en militaire bezetting van Palestina’ en ‘het collectieve straffen van de burgers in alle Palestijnse gebieden’, aldus de brief.

Internationaal gerechtshof

Op 26 januari 2024 oordeelde het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat 'de aanval van het Palestijnse volk aannemelijk genocide is volgens het Genocideverdrag', stellen de briefschrijvers. Dit verdrag trad in werking in 1951 naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog en richt zich op het voorkomen en bestraffen van genocide. In de open brief staat: ‘Deze uitspraak verplicht alle staten die het Genocideverdrag hebben ondertekend, waaronder Nederland, om het misdrijf genocide te voorkomen.’

Onderwijs 

Ook worden er grote zorgen geuit over de aanval op het academische landschap in Palestina. ‘Volgens een VN-verklaring zijn meer dan 625.000 leerlingen en 22.564 leraren beroofd van onderwijs en een veilige plek en zijn duizenden onderwijzers gedood.’

Banden TU/e-Israël

Volgens de brief heeft de TU/e verschillende institutionele en financiële banden met Israël in de vorm van onderzoekspartnerschappen (‘in het bijzonder partnerschappen met Israëlische universiteiten en bedrijven die werken aan militaire projecten’) en academische samenwerkingen. Een lijst met de meest relevante banden wordt uitgebreid en inclusief bronnen genoemd in de brief.

Vergelijking Oekraïne

Twee jaar geleden, na de Russische invasie in Oekraïne, nam de TU/e snelle maatregelen. Zo werd de invasie namens het CvB publiekelijk veroordeeld, solidariteit met Oekraïne betuigd, de Oekraïense vlag gehesen, werden getroffen studenten en medewerkers mentaal en financieel te hulp gestaan en werd er geld ingezameld voor goede doelen. De schrijvers van de brief eisen eenzelfde aanpak rondom de huidige situatie. ‘De aanhoudende humanitaire ramp die de burgers in Gaza wordt aangedaan, vraagt om vergelijkbare aandacht en actie van de TU/e.’

Eisen

De brief wordt afgesloten met een zevental eisen. Deze luiden als volgt:

  • ‘Publiekelijk veroordelen en oproepen tot het beëindigen van de genocide die door Israël wordt gepleegd in Gaza, Palestina.’
  • ‘Een uitgebreide lijst openbaar maken van huidige institutionele en financiële banden met Israëlische instellingen.’
  • ‘Verbreek alle banden met Israëlische instellingen die medeplichtig zijn aan genocide, apartheid en bezetting van Palestina.’
  • ‘Publieke verklaring uitgeven waarin de Israëlische aanval op Palestijnse universiteiten, scholen en andere instellingen voor hoger onderwijs en het doden van academici, docenten en studenten wordt veroordeeld [...].’
  • ‘Noodbeurzen creëren voor onderzoekers, docenten en studenten uit […] Palestina die in Nederland willen komen werken of studeren.’
  • ‘Bouw samenwerkingsverbanden op met Palestijnse universiteiten en academici […].’
  • ‘Geef een verklaring gericht aan het ABP en roep op tot transparantie en desinvestering van bedrijven die direct en indirect medeplichtig zijn aan genocide, apartheid en bezetting van Palestina.’

Klik hier voor de volledige brief, lijst met samenwerkingsbanden tussen de TU/e en Israël, en de bronnenlijst.

Reactie College van Bestuur

In verband met het sluiten van de universiteit tijdens Hemelvaart en de daaropvolgende brugdag en weekenddagen kwam het CvB maandag 13 mei met een reactie, te lezen op de website van de TU/e.

 

Oproep: wat vind jij?

Wij willen graag weten hoe onze gemeenschap hierover denkt. 1) Wat vind je zelf van de situatie? 2) Vind je dat het College van Bestuur een standpunt moet innemen? Laat je mening horen en onderbouw die in maximaal 150 woorden. Graag inclusief naam en functie (student, medewerker, alumnus etc.)

De deadline is dinsdag 14 mei om 10 uur ’s ochtends. Mail je reactie naar de redactie van Cursor: cursor@tue.nl. Cursor publiceert een selectie van de ingezonden reacties later die dag. Over plaatsing wordt niet gecorrespondeerd.

Deel dit artikel