door

Duurzaamheid als strategische prioriteit

04/05/2022

De TU/e stelt in haar institutioneel plan voor 2025 dat universiteiten zouden moeten leiden in plaats van volgen in de uitdagingen en transitie naar een duurzamere samenleving. Daarnaast definieert de TU/e nog twee andere uitdagingen waar universiteiten op moeten leiden: de technische revolutie en impact van technologie. Duurzaamheid is dus één van dé drie uitdagingen. In welke mate neemt de TU/e als instituut leiding om invulling te geven aan de uitdagingen rondom duurzaamheid?

Duurzame ontwikkeling is in 1987 gedefinieerd door de VN als ontwikkelingen die behoeftes van de huidige maatschappij kunnen vervullen, welke niet ten koste gaan van de behoeftes van toekomstige generaties. Op dit moment leven we, en volgens mij kan je er niet omheen, niet in een wereld waarin we dit aan het realiseren zijn. Niet gek dus dat een onderwijsinstelling met de potentie om veel impact te hebben, aangeeft hier de leiding in te nemen.

Er wordt tal van onderzoek gedaan op de TU/e met de focus op duurzame ontwikkeling, variërend van duurzame mobiliteit tot duurzame architectuur en duurzame chemische processen. De lancering van instituten als EIRES draagt hier ook aan bij. Daarnaast zijn er diensten zoals Real Estate die ook een verhoogd accent op duurzaamheid plaatsen.

Maar wanneer je kijkt naar de jaarlijkse doelen, de ‘deliverables’ die het College van Bestuur stelt voor de TU/e, is duurzaamheid zo goed als afwezig. Er gebeurt het één en ander in de onderzoekstak, maar het nemen van leiding in dit onderwerp voor de eigen organisatie is nog afwezig. Ik vind dit vrij verbazingwekkend: dat je dit onderwerp wegzet als één van je drie grote uitdagingen om de leiding in te nemen en je er in de jaarlijkse plannen amper iets van terugziet.

Om die reden denk ik dat het goed is om duurzaamheid op te nemen in het lijstje van strategische prioriteiten die de TU/e heeft opgesteld. Dat zijn er momenteel 17; voorbeelden zijn regionale samenwerking en diversiteit & inclusie. Geen gek idee; als je toch al hebt gesteld dat het één van de drie grote uitdagingen is waar universiteiten op moeten leiden. Daarbij moet naar mijn idee niet alleen worden gefocust op impact door het doen van onderzoek en geven van onderwijs, maar vooral juist op de transitie naar een duurzame organisatie. Zet maar eens een datum neer als universiteit wanneer je CO2-neutraal wil zijn, en denk eens na hoe je daar wilt komen.

Met duurzaamheid als strategische prioriteit worden er jaarlijks deliverables opgesteld rondom dit topic. In welke mate deze doelen zijn bereikt wordt jaarlijks nauwkeurig gecheckt en geëvalueerd. Door dit te doen kan je als universiteit dus meer sturing geven op dit onderwerp.

Deel dit artikel