door

Campusverloedering

05/04/2024

Onlangs werden tijdens een Campus clean-up maar liefst twintig volle vuilniszakken zwerfafval opgeruimd. Met de komst van meer studenten, meer bewoners en meer personeel zal het in de toekomst alleen nog maar drukker en vuiler worden op de campus. Hopelijk lukt het om verdere verloedering tegen te gaan.

Het is de afgelopen jaren beduidend drukker geworden op de TU/e en dat is te zien. De gebouwen zijn van binnen en van buiten minder netjes dan voorheen. Het is dan ook niet verrassend dat tijdens de recente Campus clean-up flink wat zwerfvuil werd opgeruimd, zoals Cursor berichtte.

Voor een deel ligt de vervuiling van de campus aan de hoeveelheid mensen, maar voor een groot deel lijkt het ook een probleem van houding en gedrag te zijn. Wat de grote hoeveelheid zwerfafval al liet zien: mensen zien het blijkbaar niet als hun probleem om de TU/e netjes te houden.

Een schrijnend voorbeeld van de ingezette verloedering is de Markthal. Steeds vaker ziet deze er ’s morgens uit als een bruine kroeg de dag na Carnaval. De vloer bezaaid met afval, opgedroogde kots en sigarettenpeuken. Bewijs nodig? Bekijk de foto onder deze column. De foto is van vorige week. De bankjes worden vaak bezet door stamgasten die hoogstwaarschijnlijk niet op de campus thuishoren.

Ik heb ooit mondelinge examens gemaakt in kantoren die letterlijk blauw stonden van de rook. En dat terwijl er al in 1980 een advies van de werkgroep rookproblematiek uitgebracht is om niet-roken de norm te maken aan de TU/e. Het rookverbod is in de afgelopen 45 jaar langzaam ingevoerd. Tot 2007 kon de stiekeme roker zelfs beboet worden, maar deze boeteclausule is in 2020 weer vervallen.

Er mag op het hele terrein niet gerookt worden, zelfs niet in geparkeerde auto’s. De TU/e maakt echter de bewuste keuze niet te handhaven. Het is namelijk goedkoper om de boetes voor het overtreden van het rookverbod gewoon te betalen. De beveiliging zegt desgevraagd dat zij geen mogelijkheden hebben om te handhaven, maar ook dat is natuurlijk een keuze.

Met de komst van meer studenten, meer bewoners en meer personeel zal het in de toekomst alleen nog maar drukker worden op de campus. Bij ongewijzigd beleid zal het gedrag niet veranderen. De vervuiling zal, vrees ik, verder toenemen. Ik ben benieuwd of het lukt om verdere verloedering tegen te gaan.

 

Boudewijn van Dongen is professor Process Analytics aan de TU/e. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel 

Deel dit artikel