door

En ik vind | Recht op demonstreren

17/03/2022

Het optreden van de politie afgelopen dinsdag tegen demonstrerende activisten van University Rebellion, die zich tijdens de Career Expo hadden gepositioneerd voor de stand van Shell, vinden de opstellers van twee ingezonden brieven te ver gaan. Volgens hen druist het in tegen datgene waar de universiteit juist voor zou moeten staan: het belang van kritisch denken en de vrijheid van meningsuiting, en daarmee ook het recht op demonstreren.


Zes busjes

Niet vaak hebben de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren globaal zo onder druk gestaan als nu. Dagelijks zien we de video’s uit Rusland waarin vreedzame demonstranten worden opgepakt. Volgens ons is het dan ook heel belangrijk om deze waarden, juist nu, in ons eigen land te waarborgen en bij inbreuken adequaat op te treden. Daarom schrokken we enorm van de grootscheepse politie-inzet in het Auditorium tijdens de eerste dag van de Career Expo bij de demonstratie van University Rebellion (UR).

Afgelopen dinsdag hebben bijna twintig leden van University Rebellion vreedzaam gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van Shell op de Career Expo. Bij de stand van Shell maakten ze gebruik van muziek en spandoeken. Vanwege de overlast die dat gaf, vroeg het bestuur van de Wervingsdagen al een paar minuten na de binnenkomst van de demonstranten om de muziek te stoppen. Toen UR dit weigerde, is de beveiliging ingeschakeld.

De TU/e-beveiliging heeft klaarblijkelijk vrij snel de inschatting gemaakt dat ze zelf niet in staat waren om deze bijna twintig, geweldloos demonstrerende studenten op andere gedachtes te brengen. Ze hebben de politie om grootscheepse assistentie gevraagd. Die kwam al snel de campus oprijden met zes busjes en ongeveer 25 man, tegen, nogmaals, niet eens twintig geweldloos demonstrerende studenten. Dit machtsvertoon was volgens ons totaal niet nodig geweest, zeker met de beelden uit Rusland in ons achterhoofd. Al met al hebben volgens ooggetuigen de UR-leden nog geen tien minuten kunnen protesteren.

De TU/e-beveiliging bood geen ruimte voor een gesprek, omdat ze al zo snel opschaalde. In plaats van de demonstranten direct te sommeren weg te gaan, hadden de beveiligers er ook voor kunnen kiezen om de UR-leden te verzoeken op een minder storende locatie hun demonstratie voort te zetten, zoals bij de ingang van het Auditorium. Ook op de TU/e moet de beveiliging demonstranten faciliteren, net zoals de politie dat doet in de rest van Nederland.

Gezien de recente ontwikkelingen in Rusland, lijkt het ons evident dat we het recht op demonstratie moeten koesteren. Oók op onze campus. Daarom roepen we de TU/e-beveiliging en het College van Bestuur op om voortaan niet lichtzinnig het besluit te nemen om over te gaan tot het bruut beëindigen van een geweldloos protest.

Nils van der Grinten, bachelorstudent Technische Bedrijfskunde & Fabian Lucas Luijckx, bachelorstudent Technische Bedrijfskunde


Smoren van debat

Universiteiten hebben een rijke geschiedenis als het gaat om protesteren en activisme. Van de protesten tegen de Vietnamoorlog in de jaren ’60 tot de Black Lives Matter-beweging in de huidige tijd. Door het belang van vrij en kritisch denken uit te dragen speelt het hoger onderwijs een grote rol bij het vooruitbrengen van de samenleving. Hoe kan het dan, dat het tot uiting brengen van deze waarden dinsdag aan onze universiteit leidde tot drie arrestaties?

De Wervingsdagen bieden bedrijven een belangrijk platform om zich te presenteren aan onze studenten, zijnde hun werknemers van morgen. Het huidige tekort aan technici maakt onze studenten voor bedrijven bijzonder interessant en de Career Expo die deze week plaatsvond, is daarbij cruciaal. Het roept de vraag op: ‘Wie willen wij als TU/e-gemeenschap op onze campus de mogelijkheid tot rekruteren bieden?’.

De studenten achter University Rebellion hebben hier luid en duidelijk hun mening over laten horen. In mijn opinie met goede redenen. UR acht het onverantwoord om een bedrijf dat lobbyt tegen klimaatregulaties, dat misleidende reclame maakt over klimaatimpact, dat vier keer zoveel investeert in fossielebrandstofextractie dan in groene-energieprojecten, en dat doet aan greenwashing, toe te laten tot zo'n evenement. Niemand is immuun voor propaganda, ook onze studenten niet.

Dit zijn kritische vragen, die in lijn lijken te zijn met de waarden van onze universiteit. Iedere bachelorstudent heeft het vak ‘USE: Ethics’ moeten volgen, waar duidelijk wordt gemaakt dat jouw keuzes als ingenieur in een brede maatschappelijke context moeten worden geplaatst. Jouw keuzes hebben invloed op de maatschappij als geheel. De TU/e hoopt kritische alumni af te leveren, die de problemen van morgen oplossen.

Als het gaat om sustainability krijgen we hier het volgende over te horen: ‘Practice what you teach!’ , of zoals onze Sustainability Ambassador Anna Wieczorek zegt: “We also have to come up with new ways that impact the consumption of power, water and raw materials. In this endeavor, every person, company, or institution has a role to play. What choices are we making?”.

Bewustzijn alleen is echter niet genoeg, zoals te lezen is in het TU/e Institutional Plan 2020-2025: ‘We believe that universities should not stand by but lead the change when it comes to three major challenges we identified: sustainability, the technological revolution and the increasing impact of technology’.

Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat iemand die aan deze universiteit heeft gestudeerd, zo'n reactionair ‘vodje’ kan produceren, dat gisteren op de site van Cursor verscheen. Het is in strijd met alles waar wij in een open en vrije academische wereld voor staan. Al helemaal als het geplaatst wordt in de context van de toegepaste maatregelen. Wat dit aangaat, heeft de organisatie van de Wervingsdagen, en in het verlengde daarvan de universiteit, zich van een slechte kant laten zien.

Sinds de opkomst van de #MeToo-beweging is de aandacht voor de sociale veiligheid op de universiteit toegenomen. Ik kan me nu niet voorstellen dat de studenten van University Rebellion, of studenten met een vergelijkbare mening als het over dit onderwerp gaat, zich nog veilig voelen op onze campus. Deze vorm van hardhandig optreden tegen demonstranten smoort vrije expressie en debat. Het is dieptreurig dat het zover is gekomen.

Friso Dubach, masterstudent Applied Physics

[Hoofdfoto | Jacob Lund / Shutterstock]

Deel dit artikel