door

En ik vind | University Rebellion slaat de plank mis

16/03/2022

Eenieder met een beetje kennis van de geschiedenis van de Wervingsdagen zal niet vreemd hebben opgekeken van het protest van University Rebellion op de eerste dag van de Career Expo. Dat evenement heeft al eerder voor beroering gezorgd. In de jaren ‘80 betrof het vooral Hollandse Signaalapparaten (HSA), de voorloper van wapenfabrikant Thales. Later was Shell dikwijls het doelwit, was het niet vanwege activiteiten in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime, dan wel vanwege de CO2-uitstoot van de petrochemie.

Na een laatste protest in 2016 was het een tijdje rustig tijdens de Career Expo. De protestactie van afgelopen dinsdag werd min of meer al aangekondigd in het manifest van University Rebellion, waar al van leer werd getrokken tegen de aanwezigheid van petrochemische bedrijven tijdens bedrijvenbeurzen, in het bijzonder de toen nog Koninklijke Shell.

Ik zal de lezer niet vermoeien met een complete exegese van dit vodje, maar het is exemplarisch voor het klimaatdebat in ons land: drijvend op dogma's en totaal blind voor de praktische implicaties. Voeg hier nog wat onwetendheid en marxisme aan toe en voilà, u heeft een document dat de plank volledig misslaat, maar klaarblijkelijk toch ter hand wordt genomen om mee te protesteren.

Laten we beginnen met de eis van University Rebellion om de ‘klimaatnoodtoestand’ uit te roepen. We hebben de afgelopen twee jaar te maken gehad met een pandemie. In ons land hebben we, in tegenstelling tot vele andere landen, geen noodtoestand uitgeroepen. Een noodtoestand geeft de regering namelijk enorme bevoegdheden, terwijl de democratische controle daarop grotendeels is uitgeschakeld. Er is wel een ‘noodtoestandsmaatregel’ gebruikt, namelijk de avondklok, maar zeker in Eindhoven zouden we moeten weten dat het draagvlak voor dit soort maatregelen vrij beperkt is. Het is dan ook vreemd dat voorstanders van dergelijke totalitaire maatregelen dinsdag vrij geschokt reageren op een optredende sterke arm.

Een tweede eis is dat universiteiten meer zouden moeten doen rondom educatie over de klimaatcrisis. Deze eis mag je het best omschrijven als een klap in het gezicht van de studenten en medewerkers van de TU/e. Tijdens mijn studie Scheikundige Technologie is er geen project geweest dat niet raakte aan het thema duurzaamheid. Er wordt aan de TU/e dagelijks hard gewerkt om de energietransitie mogelijk te maken, iets dat met dit soort statements totaal wordt miskend.

Dat brengt mij op de eis dat er geen banden meer zouden mogen zijn met de fossiele industrie. Dit soort dogma's - fossiele industrie is slecht - werken enorm contraproductief. Voor een redelijke periode zal een omvangrijke fossiele industrie nog nodig zijn. In het coalitieakkoord is een duidelijke keuze gemaakt voor groene industriepolitiek met bindende maatwerkafspraken. Om uiteindelijk klimaatneutraal te worden, zonder daarmee de voordelen van het hebben van industrie (op economisch dan wel geopolitiek vlak) te verliezen, zal er nog veel onderzoek en innovatie nodig zijn. Daarmee is het belangrijkste argument voor de goede band tussen de industrie en universiteit al gegeven.

De eis die daar onder ligt en waar het protest vooral om draaide, was de aanwezigheid van Shell op de Career Expo. De Wervingsdagen is een organisatie waar tien studieverenigingen in samenwerken en de selectie van bedrijven vindt plaats op voorspraak van deze verenigingen. Je mag dus stellen dat de aanwezigheid van deze bedrijven een breed draagvlak heeft. Het is dus een grote inperking van de vrijheid van de studenten om te eisen dat zij een bepaald bedrijf niet meer zouden mogen uitnodigen. Nu de organisatie van het protest zelf heeft aangegeven geschokt te zijn door de vrijheidsbeperking van hun leden, ben ik ervan overtuigd dat de organisatie deze stupide eis laat varen. Mochten de heren en dames zelf nog een bijdrage willen leveren aan een groene en welvarende toekomst raad ik ze van harte een studie Scheikundige Technologie aan.

Ik wil toch met een positieve noot afsluiten: ik ben voor een sterk maatschappelijk middenveld en daar heb je ook actiegroepen voor nodig. Ik vind het punt om de universiteit in 2025 klimaatneutraal te maken een goede en het is mooi dat UR de universiteit als onafhankelijk ziet, mooi dat jullie meestrijden voor de vrijheid van onderwijs. Het zou alleen mooi zijn als er iets meer rationaliteit wordt ingebracht binnen de klimaatdiscussie, daar is het klimaat mijn inziens het meest bij gebaat.

Jeroen Janse was penningmeester van de Commissie Wervingsdagen 2015 en is voorzitter van de CDJA-werkgroep Duurzaamheid, Natuur en Landbouw

Deel dit artikel