door

CLMN | CvB: voorrang voor mannen

05/04/2013

Het College van Bestuur wil dat er vanaf aankomend academisch jaar door de cateraar op de TU/e minimaal 50% mannen wordt aangenomen voor de bemanning van de diverse kantines op de campus. Als sommige kantines deze doelstelling niet halen, dan dreigt het CvB dat in het collegejaar erna in deze kantines uitsluitend nieuwe mannelijke koffiejuffrouwen in dienst mogen worden genomen.

Het CvB komt tot deze controversiële maatregel na meermaals te hebben geconstateerd dat een ruime meerderheid van het kantinepersoneel op de campus van het vrouwelijk geslacht is. Ruim 70% van de mensen die alle TU/e’ers dagelijks voorzien van lekkere koffie, snacks, soep e.d. is op dit moment vrouw en het CvB vreest dat daar zonder harde quota weinig verandering in komt.

“Het blijkt toch dat de catering op onze campus een door vrouwen gedomineerde business is. Enige vorm van positieve discriminatie is daarom geen probleem, gezien de achterstandspositie waarin mannen zich nog steeds bevinden.”

Voor concessies op het gebied van kwaliteit is het universiteitsbestuur niet bang. “Het is gebleken dat mannen in dit vakgebied zeker ook verstand van zaken hebben en een waardevolle toevoeging kunnen zijn binnen het team.”

Dit artikel berust geenszins op de waarheid en is bedoeld als satire. Het is absoluut niet de bedoeling personen of groepen met dit stuk in welke zin dan ook te beledigen of in een kwaad daglicht te stellen.

Deel dit artikel