Foto | Bart van Overbeeke

Rector: voorrang voor vrouwen

Wellicht mogen enkele faculteiten van het College van Bestuur volgend jaar alleen nog maar vrouwelijke universitair docenten (UD) aannemen. Dat zei rector prof.dr.ir. Hans van Duijn gisteren tijdens de universiteitsraadvergadering. Het CvB heeft besloten dat in 2012 en 2013 de helft van de nieuwe UD’s vrouw moet zijn. Mochten faculteiten te zeer bij deze doelstelling achterblijven, dan overweegt het CvB vanaf 2014 bij die faculteiten alleen nog aanstellingen van vrouwelijke UD’s goed te keuren.

Van Duijn zei dit in reactie op de vraag van de studentenfractie Groep-één of het genoemde percentage nieuwe vrouwelijke UD’s een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting inhield.

Op de vervolgvraag of het afdwingen van dit percentage niet gepaard zou gaan met positieve discriminatie, antwoordde collegevoorzitter dr. ir. Arno Peels ontkennend. Van Duijn was echter minder terughoudend. Volgens hem is een lichte vorm van positieve discriminatie geen probleem, gezien de achterstandspositie waarin vrouwen in de wetenschap zich nog altijd bevinden. Volgens de meest recente cijfers was in 2012 slechts 16 procent van de UD’s aan de TU/e vrouw, tegen 8 procent van de UHD’s en 7 procent van de hoogleraren. Van de promovendi is daarentegen maar liefst 45 procent van het vrouwelijk geslacht; precies het landelijk gemiddelde.

Peels bevestigde dat de streefpercentages mogelijk tot gevolg hebben dat openstaande vacatures langer onvervuld blijven, maar ziet geen aanleiding om voor de continuïteit van het onderwijs en onderzoek te vrezen. Faculteiten zullen buiten hun directe netwerk op zoek moeten naar de juiste vrouwen. Diverse decanen hebben die opdracht volgens hem al voortvarend opgepakt.

Sinds 2012 hebben in elke benoemingsadviescommissie minimaal twee vrouwen zitting. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit de kans dat er voor een positie een vrouw wordt aangenomen sterk verhoogt. Voorzitter van de personeelsfractie dr. Rianne van Eerd vroeg zich af dit niet leidt tot een te zware belasting van de weinige vrouwen die voor deze commissies in aanmerking komen. Collegevoorzitter Peels liet hierop weten dat hem nog geen problemen bekend waren, maar dat het altijd mogelijk is om vrouwen van buiten de universiteit voor benoemingsadviescommissies te rekruteren.

Op de website GeenStijl is op 26 mei een brief geplaatst over deze maatregel van het CvB.

Deel dit artikel