door

CLMN | Turbulentie

10/12/2014

En zo is 2014 alweer bijna ten einde. Tijd om de balans op te maken van, zoals dat zo mooi heet, een turbulent jaar...

Voor mijzelf was het zonder twijfel een turbulent jaar. Met mijn afstuderen liep mijn studententijd - oprecht de mooiste periode in mijn leven - ten einde en alsof dat nog niet genoeg was, begon ik in september met werken en verliet ik het mooie Eindhoven.

Ook de TU/e beleefde turbulente tijden, met de bouw van gloednieuwe complexen op de campus en daarmee gepaard gaande verhuizingen. Daarbovenop kwam ook dit jaar weer de onzekerheid rondom het debat over de basisbeurs voor nieuwe studenten.

Uiteraard was er landelijk in 2014 weer genoeg turbulentie. Ik had zelf de hoop dat dit het jaar zou zijn waarin we eindelijk de grote maatschappelijke uitdagingen waar ons land voor staat zouden aanpakken: Het klimaatprobleem. De stijgende zorgkosten. Het beschermen van onze privacy in de digitale maatschappij. Het bewaken van onze kenniseconomie. Die hoop bleek eens te meer ijdel. Terwijl het voor de genoemde problemen vijf voor twaalf is, discussiëren we ons in ons kikkerlandje een eind in de rondte over Zwarte Piet en de toyboys van Onno Hoes en menen we met het verspillen van emmers ijswater de wereld een stukje beter te maken.

Ik ben bang dat we over een paar decennia op de vraag waarom we aan het begin van deze eeuw al onze kennis niet hebben ingezet om deze problemen op te lossen moeten antwoorden dat we toen te druk waren met het op sociale media uitschelden van andersdenkenden.

Zullen we dan maar in 2015, dat vast weer een turbulent jaar wordt, een nieuwe poging doen om over echt belangrijke problemen te praten?

Deel dit artikel