Allard Kastelein. Foto | Angeline Swinkels
door

UR | Over groei, kleinschaligheid en werkdruk

04/11/2015

De prognoses van waar het met onze studentenaantallen naar toe gaat, lopen uiteen. Koffiedik kijken was altijd al een gewaagde zaak en dat geldt ook voor het voorspellen van aanmeldingscijfers. Door de toepassing van ‘sophisticated’ verkooptechnieken is er wellicht enige invloed uit te oefenen op het aantal aanmeldingen, maar we blijven vooral afhankelijk van factoren die zich niet door Eindhoven laten beïnvloeden.

De huidige schattingen duiden vooral op groei en in de wandelgangen heb ik vernomen dat we niet raar moeten opkijken als over een paar jaar zomaar 15.000 studenten over de Groene Loper wandelen. Van dat idee zal nu nog niemand echt wakker liggen of spontaan champagneflessen ontkurken. Een enkeling zal zich echter wel af gaan vragen of bij die aantallen dat aantrekkelijke profiel van kleinschaligheid en kwaliteit in onderwijs gehandhaafd kan blijven.

Een enkeling zal misschien twijfelen of we die groei zonder uitbreiding van ruimtelijke voorzieningen kunnen realiseren, omdat de nu nog relatief lage bezettingsgraad van onderwijsruimten niet oneindig opgerekt kan worden. Enkele UR-leden beginnen zich er nu al zorgen over te maken of in de huisvestingsplannen wel voldoende rekening is gehouden met de personele groei.

In de geleding wetenschappelijk personeel lijkt bij sommige faculteiten sprake te zijn van een grotere aanwas dan waar in de bouwplannen in voorzien wordt. Die groei in personeel zit vooral in promovendi en ud’s die gelukkig ook een stuk druk op de onderwijslast kunnen wegnemen.

Die aanvullende inzet is natuurlijk toe te juichen, al was het omdat we er echt niet alleen komen met het cursusaanbod waarop we recentelijk in de nieuwsbrief 'Mens en werk' werden geattendeerd. Een aanbod dat mij en enkele collega's even het gevoel gaf dat de ervaren werklast louter ons eigen probleem was, dat we zelf konden oplossen met bijvoorbeeld een cursus Dealing with Work Pressure.

Natuurlijk is het mooi dat ons cursussen worden aangeboden ‘hoe beter om te gaan met hoge werkdruk’. Nog mooier is het derhalve als er voldoende personeel ingezet wordt als de hoeveelheid werk als verklaring voor ervaren werkdruk structureel een punt van zorg begint te worden.

Het wordt helemaal super als die nieuwe medewerk(st)ers straks ook nog over een eigen werkplek conform de P2 huisvestingsnorm kunnen beschikken. En dat zijn net als eerdergenoemde aandachtspunten zaken waar de UR goed ‘de vinger aan de pols’ zal houden.

Deel dit artikel