Studenten politiek bewust maken is hard werken

Lees meer

Studenten politiek bewust maken is hard werken

Hoe zorg je ervoor dat studenten politiek bewust worden? Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur op woensdag 21 maart is dit het moment om dat uit te zoeken. Aan de TU/e worden evenementen georganiseerd om studenten bij de verkiezingen te betrekken, zoals een debat voor Nederlandstalige studenten en een infoavond voor internationals. Er zijn zelfs studenten die al hun vrije tijd steken in politieke activiteiten en zich ook terugvinden op de kieslijst van hun partij. Gemeentepolitiek gaat volgens hen niet om losse stoeptegels, maar om duurzaamheid en studentenhuisvesting.

Cornel wil echt aan de slag

In het ouderlijk huis van Cornel Marck in Moerkapelle zit een veelheid aan politieke partijen rondom de eettafel. ChristenUnie, CDA en D66 worden vertegenwoordigd door ouders en zus, zelf is hij een VVD’er. “Mijn idealen sluiten aan bij die van de VVD. Wij vinden dat je eigen keuzes moet maken, dat hard werken moet lonen en iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen acties. ”

De student Scheikundige Technologie die ook een bachelor Technische Bedrijfskunde doet, heeft vooral zijn mening ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. “Maar ik wil er niet alleen een mening over hebben, ik wil er ook echt mee aan de slag gaan.” En dat kan hij als technisch student. “Zeker als ingenieur heb je een analytisch denkvermogen en lees je rapporten met een bepaalde bril. Je hebt een andere kijk dan ambtenaren en dat kan verfrissend zijn.”

Daarnaast ziet hij actief zijn in een politieke beweging als een mooie ontwikkeling voor hemzelf. Hij wil erg graag in de Eindhovense raad zitting nemen. Daarvoor heeft hij naar eigen zeggen ongeveer 450 voorkeursstemmen nodig. Hij staat op de 14de plaats en op dit moment heeft de VVD 6 zetels. “Ik ben campagne aan het voeren waarbij ik niet alle eieren in hetzelfde mandje leg. Ik promoot mijn pagina op Facebook met gesponsorde berichten en ik bel aan bij de mensen thuis. Zo’n 15 à 20 uur per week besteed ik aan dat laatste. Ik stel mij kort en krachtig voor, geef twee belangrijke punten en merk snel of er een goed gesprek in zit. Ik probeer mensen niet over te halen, maar vraag ze wel of ze op mij gaan stemmen.”

Cornel wil zich inzetten voor woningen voor jongeren in het middenhuursegment. Daar zijn pas afgestudeerden die niet kunnen of willen kopen en die niet willen of mogen huren bij een woningcorporatie ook van afhankelijk.

Eva wil dat iedereen zich welkom voelt in Eindhoven

Eva de Bruijn, studente Industrial Design, praat supersnel en wil superveel. Dat studenten gaan stemmen, dat internationals zich bewust zijn van hun stemrecht, dat studenten en vluchtelingen en expats zich welkom voelen in Eindhoven, dat mensen elkaars visie begrijpen. De komende periode wil ze zich gaan inzetten als commissielid van de gemeenteraad, een zetel ligt nu iets te ver weg. Ze staat op de achtste plaats van lijst GroenLinks en die partij heeft nu vier mensen in de raad.

“Toen ik tijdens de afgelopen Kamerverkiezingen in Zweden was voor mijn stage, begon het te kriebelen. Ik besloot actief te worden bij GroenLinks vanwege hun tegengeluid bij populisme, hun besef van urgentie bij de klimaatproblematiek en hun langetermijnvisie.”

Omdat de gemiddelde leeftijd van een gemeentepoliticus 53 jaar is, dacht Eva dat haar nieuwe hobby mogelijk ver van haar af zou staan. "Maar ik heb gemerkt dat je lokaal veel invloed kunt hebben en dat de partij juist op zoek is naar jonge mensen met frisse geluiden.”

Ze ligt wakker van het feit dat internationals en Nederlanders maar moeilijk met elkaar mengen, zelfs aan de TU/e. En van de belabberde luchtkwaliteit in Eindhoven. “Het baart me zorgen dat de politiek vooral op korte termijn denkt. Maar duurzaamheid moet je zien als een kans om zowel economische als maatschappelijke vooruitgang te verkrijgen. De visie op klimaat kan veel beter, maar er zijn ook pluspunten. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat Eindhoven als eerste stad in Nederland een klimaatbegroting heeft. Naast euro’s wordt hierop ook in CO2-emissie gerekend."

Eva zal niet inzetten op voorkeursstemmen: “GroenLinks hoopt dat kiezers stemmen op de partijvisie en niet op individuele personen.”

Viktor wil het CDA een studentengeluid geven

“Ik ben iemand met een mening”, zegt Viktor van ’t Klooster, “en geïnteresseerd in het grote geheel. Wie beslist wat?” Hij is derdejaars student Bouwkunde en staat op de 21ste plek van het CDA. Momenteel heeft de partij vier zetels en Viktor gaat er niet van uit dat hij in de raad zal komen. Hij stopt zijn energie in het campagneteam - lees: niet in het binnenhalen van voorkeursstemmen - en in het behalen van zijn master.

“De universiteit is een bubble binnen Eindhoven. Studenten hebben het gevoel dat ze hier tijdelijk zijn.” Dat gevoel had hij, komend uit Borger in Drenthe, eerst ook. Maar door zijn politieke activiteiten kwam hij in aanraking met de stad. En die stad bevalt hem. Hij wil zich inzetten tegen huisjesmelkers en voor een actieve studentenstad. Juist het CDA kan daar volgens hem een rol in spelen. “Het CDA is een partij voor mensen met verenigingsgevoel. We vinden dat studentenverenigingen van grote waarde zijn voor de stad omdat ze activiteiten organiseren die de stad levendig maken.”

Het opschonen van de bureaucratische rompslomp staat hoog op Viktors verlanglijstje en hij gaat zich inzetten voor het makkelijker verkrijgen van evenementenvergunningen.

“Studentenhuisvesting is voor mij meer dan flats op de TU/e-campus en wat torens op Strijp-S. Studenten moeten ook in gewone huizen in de binnenstad kunnen wonen.” Maar het CDA is ook een brede volkspartij, weet Viktor: “Dus komen we ook op voor mensen die juist overlast ervaren van studenten.”


Waar gaat het om?

De gemeenteraad houdt zich bezig met grotere zaken dan losse stoeptegels, verzekeren Eva de Bruijn, Cornel Marck en Viktor van ’t Klooster. Het gaat ook om verkeersstromen waar je dagelijks doorheen moet fietsen en over de tijden waarop je kunt winkelen. De gemeente heeft zelfs invloed op het tijdstip waarop jij donderdags naar bed gaat, want de vergunningen voor de openingstijden van cafés op het Stratumseind vallen ook onder haar hoede.

In de week voorafgaand aan het debat (zie hieronder) hebben wij jullie mening gevraagd over afsluiting van de Vestdijk voor auto's, de beste sluitingstijden voor kroegen en of er een studentenpartij moet komen in de raad. Ook wilden we weten of jullie het de moeite vinden om studententeams die belangrijke prijzen winnen, op grootse wijze te huldigen. En wat vinden jullie eigenlijk van de mogelijkheden om in Eindhoven te wonen? Is bijvoorbeeld de huur voor een kamer in Luna wel betaalbaar?

We postten vijf stellingen op Facebook en je kunt zeggen dat dat niet een erg betrouwbare onderzoeksmethode is. Zonder er ook maar enige wetenschappelijke waarde aan te hechten vatten we samen hoe de standpunten van de Cursor-volgers zijn.

De standaard sluitingstijd van horeca op Stratumseind moet op de donderdagavond verruimd worden naar vier uur

Stelling bij het debat maandag 12 maart

Iets meer dan de helft vindt dat het succes van studententeams in de hele stad gevierd moet worden. Een volgende huldiging van Solar Team Eindhoven dus niet in op een donderdagmiddag in de markthal van MetaForum, maar liever het team op de platte kar (of in haar Stella Vie) over het Stratumseind naar het Stadhuisplein rijden.

Een duidelijk meerderheid gunt Eindhoven een studentenpartij, volledig bestaande uit studenten. Meer dan zestig personen klikten op voor, 24 op tegen. Maar dat kan ook aan de gifjes hebben gelegen. Een soortgelijke verdeling van voor- en tegenstemmers betreft het autoluw maken van de binnenstad. Zeker driemaal zoveel deelnemers aan de poll willen minder auto’s op de Vestdijk.

Tot hoe lang de cafés op het Stratumseind open blijven, interesseert jullie nadrukkelijk wel, hier zien we de meeste respondenten (meer dan tweehonderd), maar jullie mening is erg verdeeld. Vijftig procent vindt 02.00 uur laat genoeg en vijftig procent wil dat de kroegen op donderdag langer open blijven.

Zeer ongelijk verdeeld is de mening over de huurprijzen in Luna. Zonder dat we bedragen noemden, vinden 157 personen Luna te duur. Een enkeling klikte op de optie dat Luna betaalbaar genoeg is.

Lees verder onder de video

Debatteren maakt politiek zichtbaar

Het debat dat Studium Generale en Compositum (de koepel van de drie studentengezelligheidsverenigingen) maandagavond 12 maart hielden in de Blauwe Zaal, was in de stijl van het Lagerhuis. Deze vorm, waarbij het publiek heen en weer liep naargelang zij het eens of oneens was met wat er gezegd werd, maakte het levendig en interactief. Debatleider Gijs Weenink liet de mensen veel lachen, maar kon niemand op punten laten ingaan. De vorm liet volgens student Eva de Bruijn geen dialoog toe: “Als een politicus iemand aanviel, kreeg die niet de kans om zich te verdedigen.” Ze denkt dat de avond haar medestudenten wel geholpen heeft om de relevantie van de lokale politiek in te laten zien. “Maar voor een goede keuze moeten de meesten hiervoor waarschijnlijk eerst nog een stemwijzer invullen.”

Student Cornel Marck vond de avond qua opzet erg geslaagd. “Ondanks dat er veel twijfelende kiezers in de zaal waren, weet ik niet in hoeverre het debat ook heeft geholpen in het bepalen van stemkeuzes. Misschien was het iets te rommelig om de verschillen tussen partijen goed te benadrukken. Toch zijn diverse belangrijke stellingen binnen de Eindhovense politiek aan bod geweest.” Marck is blij dat er eindelijk ‘een avondje zichtbaarheid’ was voor de politiek in Eindhoven. “Misschien is die zichtbaarheid nog de mooiste winst van deze avond op lange termijn.”

Dertien politici bespraken negen stellingen. De meest ervaren spreker was PvdA-lijsttrekker Yasin Torunoglu. Hij kreeg ook de meeste mensen aan zijn kant en werd daarom uitgeroepen tot winnaar van het debat. De lolligste spreker was ondernemer Johan Vlemmix, die oprichter en lijsttrekker is van Partij van de Toekomst. Hij had bizarre plannen over wietplantages en mortuaria in leegstaande fabrieken.  

 

Brief van een ervaringsdeskundige

Eva de Bruijn, Cornel Marck en Viktor van ’t Klooster zijn nieuwkomers in de gemeentepolitiek. Als ze verkozen worden, zullen ze niet de eerste studenten zijn op een raadszetel. Thomas Reijnaerts zat de afgelopen vier jaar in de Eindhovense gemeenteraad voor D66. Tegelijkertijd studeerde hij Technische Natuurkunde en haalde in 2016 zijn master Sustainable Energy Technology. Hij schreef deze brief  aan de Eindhovense studenten.

Oostenrijkers wel, Zwitsers niet

Internationals mogen in Nederland niet stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen, maar wél voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle mensen ouder dan 18 jaar met de nationaliteit van een land van de Europese Unie ontvangen een stemkaart. Ook alle 18-plussers die minimaal vijf jaar legaal in een Nederlandse gemeente wonen en een geldige verblijfsvergunning hebben, mogen een rondje inkleuren op 21 maart.

Deel dit artikel