De toiletten in het MetaForum. Foto | Bart van Overbeeke

Op de hurken in MetaForum

Het toiletblok op de eerste verdieping van het MetaForum is uitgerust met zogeheten hurktoiletten om tegemoet te komen aan de behoeften van een deel van de buitenlandse studenten en medewerkers.

Volgens ing. Mirjam Jahnke, gebouwbeheerder van het MetaForum, is de keuze om zowel het dames- als herentoiletblok uit te rusten met een hurktoilet ingegeven door het feit dat schoonmakers regelmatig voetsporen aantreffen op de rand van toiletpotten. “Hieruit is de conclusie getrokken dat een deel van de campusgebruikers slecht weet om te gaan met de bij ons gebruikelijke wc’s.”

In Nederland zijn hurktoiletten ook wel bekend als Franse toiletten, omdat  voor velen deze toiletten in Frankrijk eerste kennismaking vormen met dit fenomeen. In Frankrijk staan ze echter juist bekend als Turkse toiletten. Met de toenemende stroom studenten uit landen als China en India groeit ook de groep campusgebruikers die zich prettiger voelt bij een gat in de grond dan bij een toiletpot. Bij de inrichting van MetaForum is daarom besloten twee hurktoiletten te plaatsen. De locatie van deze toiletten zal met speciale bewegwijzering worden aangegeven.

Meer bijzondere details van het MetaForum morgen in het eerste Cursor magazine van dit collegejaar.

Deel dit artikel