Prof.dr.ir. Geert-Jan van Houtum

NWO-subsidie voor Eindhovense onderzoeker

Prof.dr.ir. Geert –Jan van Houtum van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences krijgt van NWO een TOP subsidie van bijna acht ton. Met dat geld gaat hij onderzoek doen naar het verbeteren van logistieke systemen en optimaal gebruik van dure machines en vervoersmiddelen.

De toegekende subsidie maakt deel van het zogeheten MaGW programma (Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen) van NWO. Dat is gericht op de topsectoren logistiek en creatieve industrie en focust zich ook op de sociale infrastructuur agenda. In totaal werden acht voorstellen bij NWO ingediend waarvan de helft is beloond met een subsidie.

Het voorstel van Van Houtum draagt de titel: Service Logistics for Advanced Capital Goods. Het gaat over service logistiek, een deelgebied binnen de logistiek dat tegelijkertijd ook valt onder smart mobility, een van de speerpunten van de TU/e. Van de 793.000 euro subsidie wordt pakweg twintig procent ingebracht door de bedrijven ASML en Nedtrain die deelnemen aan het project.

Van Houtum: “Voor dure machines in fabrieken en vervoersmiddelen zoals treinen geldt dat stilstand direct leidt tot lagere productie en service. In dit project ontwikkelen we concepten die leiden tot minder stilstand van deze kapitaalgoederen. Tegelijkertijd leidt het tot lagere totale kosten voor de initiële aanschaf, het onderhoud en de service logistiek tijdens de lange gebruiksperiode. Ook de afstootkosten aan het einde van de levenscyclus zullen verminderen.”

De concepten die Van Houtum ontwikkelt, gaan over de logistieke besturing van de aanvoerketen voor reserveonderdelen die men nodig heeft voor het uitvoeren van het onderhoud, en over het effect van (her)ontwerpbeslissingen voor kapitaalgoederen op de stilstand, de service logistieke kosten en de levenscycluskosten.
 
Met de financiële steun kan Van Houtum vier jaar lang een postdoc en twee promovendi aan het werk zetten. Verder zullen verschillende afstudeerders mee doen met dit onderzoek.

Deel dit artikel