Twee STW-subsidies voor TU/e-onderzoek

TU/e-onderzoekers prof.dr. Andrea Fiore en dr.ir. Jacques Huyghe gaan twee STW-projecten leiden rond respectievelijk optische sensoren op chips en de microstructuur van poreuze materialen. In totaal is hiermee zo’n anderhalf miljoen euro gemoeid. STW honoreerde in totaal vijf technisch-wetenschappelijke projecten waarbij ook de toekomstige gebruikers actief betrokken zijn.

Andrea Fiore, hoogleraar bij Photonics and Semiconductor Nanophysics (PSN), krijgt van STW een half miljoen euro voor het integreren van optische sensoren en spectrometers in een chip. Met de subsidie kunnen een promovendus en een postdoc worden aangesteld. Die zullen voortbouwen op een eerdere vinding van de PSN-groep: twee gekoppelde fotonische kristallen waarvan de onderlinge afstand op nanoschaal geregeld kan worden. De zogeheten trilholte die zo ontstaat, kan worden gebruikt om de golflengte van het licht dat hierin wordt gevangen, vast te stellen en het fungeert zo als spectrometer. Door het systeem uit te breiden met sensoren en een lichtbron willen de onderzoekers een compleet meetsysteem op een chip bouwen, geschikt voor toepassingen in de ruimtevaart en de medische sector, die met standaard chiptechnologie goedkoop kan worden geproduceerd.

De tweede subsidie, voor een project onder leiding van Jacques Huyghe van Biomechanics and Tissue Engineering, bedraagt zo’n miljoen euro. Hiervan worden volgens Huyghe twee promovendi en twee postdocs aangesteld aan de TU/e en een promovendus aan de Universiteit Utrecht. Zij gaan zich richten op het verband van eigenschappen van poreuze materialen op micro- en macroschaal. Kennis hiervan is essentieel voor het ontwikkelen van betere materialen voor zulke uiteenlopende toepassingen als bij luiers, protheses, de opslag van radioactief afval of CO2 en de winning van schaliegas. Bij dit project is een divers scala aan bedrijven betrokken, van de medische wereld tot de olie-industrie.

Deel dit artikel