TU/e leidt STW-project fotonica

Prof.dr.ir. Meint Smit van TU/e-faculteit Electrical Engineering gaat een nieuw topsectorprogramma leiden van Technologiestichting STW. Doel van het project, MEMPHIS, is om bouwstenen te ontwikkelen voor instrumenten met fotonica en micro-elektronica. Met het project is meer dan zes miljoen euro gemoeid, waarvan vier miljoen van STW komt. Aan de TU/e worden vijf promovendi aangesteld.

In de fotonica draait het om de wisselwerking tussen licht (fotonen) en elektronen. Voorbeelden van fotonica zijn onder meer lasers, led-lampen en CCD-sensoren. Gecombineerd met micro-elektronica wordt fotonica toegepast in allerlei apparatuur. Onderzoek en ontwikkeling van dergelijke systemen vindt nu nog voornamelijk plaats binnen afzonderlijke toepassingsgebieden als ict, gezondheidszorg, veiligheid en hightech systemen.

Binnen MEMPHIS, waarin acht universitaire groepen samenwerken met negentien partners uit het bedrijfsleven, zal worden getracht een brug te slaan tussen deze verschillende werelden. Dat zal voornamelijk gebeuren door bouwstenen te ontwikkelen die eenvoudig te integreren zijn in verschillende ‘devices’. Uit het budget kunnen dertien personen worden aangesteld, waaronder tien promovendi. Vijf hiervan gaan aan de TU/e aan de slag.

MEMPHIS is een van de vijf projecten uit het STW-programma ‘Perspectief voor de Topsectoren’, waarvoor in deze ronde 24 miljoen euro beschikbaar was. Bijna tien miljoen daarvan wordt door het bedrijfsleven opgebracht. De projecten hebben een looptijd van zes jaar.

Deel dit artikel