recordaantal bezoekers open dagen technische universiteit eindhoven

Recordaantal aanmeldingen voor open dagen TU/e

De TU/e verwacht eind deze week een recordaantal bezoekers voor haar open dagen. Vooral voor zaterdag stijgt het aantal aanmeldingen nog altijd flink; de organisatoren verwachten alleen die dag al ruim tweeduizend vwo-scholieren en ouders te begroeten.

Oriënteren, verkennen en verdiepen; de TU/e wil scholieren (van 4 tot en met 6 vwo) met haar open dagen helpen in uiteenlopende fases van hun studiekeuze. Bezoekers kunnen op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari onder meer enkele opleidingspresentaties naar keuze volgen, maar ook deelnemen aan een meer verdiepend programma aan de faculteiten.

Het organiserende Communicatie Expertise Centrum (CEC) is nog volop in touw om de bezoekersmassa’s van komend weekend goed te kunnen ontvangen. Vooral voor de zaterdag een hele klus, niet in de laatste plaats omdat de TU/e alle gasten persoonlijk welkom wil heten en niet, zoals voorheen, middels het doorlussen van videobeelden vanuit de Blauwe Zaal naar andere zalen. “Dat voelde qua welkom toch wat koud”, weet studievoorlichtster Marjan van Ganzenwinkel van het CEC.

Tijdens de open dagen worden voor het eerst ook opleidingsdirecteuren en decanen ingezet om de bezoekers namens het College van Bestuur welkom te heten. Studenten uit het TU/e-voorlichtingsteam vertellen wat over een multidisciplinair project, het studentenleven en hun eventuele buitenlandervaringen.

In één van de zalen is dit jaar, voor het eerst, ook een opening in het Engels, speciaal voor enkele tientallen Engelstalige studiekiezers. Volgens Van Ganzenwinkel zitten hier onder anderen studiekiezers van over de grens bij en kinderen van expats in de regio.

Voor vrijdag zijn inmiddels ruim 950 aanmeldingen binnen, voor zaterdag ruim 1.500. Maar deze aantallen lopen nog steeds op, benadrukt Van Ganzenwinkel. Met de open dag op zaterdag stevent de universiteit volgens haar in elk geval af op een record. Vorig jaar trok de zaterdag iets meer dan zestienhonderd belangstellenden, dit jaar worden dat er zeker meer dan tweeduizend, verzekert de studievoorlichtster.

Of de komende open dagen ook meer scholieren van buiten de regio trekken, zoals de universiteit beoogt, kan Van Ganzenwinkel nu nog niet zeggen: “Die gegevens moeten we nog gaan analyseren”. Hetzelfde geldt voor het mogelijke effect van TU/e’s bekroonde ‘dromencampagne’ op de bezoekersaantallen.

Update: in totaal hebben iets meer dan drieduizend mensen de open dagen aan de TU/e bezocht. Hieronder waren 1701 middelbare scholieren.

Deel dit artikel