Rector kapittelt Groep-één over Cursor-column

Rector magnificus Hans van Duijn sprak gisteren in de vergadering met de universiteitsraad de fractieleden van Groep-één aan op een column die fractielid Wessel Prins op 21 februari publiceerde in Cursor en die betrekking had op het niveau van het tentamen voor het vak Toegepaste Natuurwetenschappen. Veel te kort door de bocht en schadelijk voor het imago van de universiteit, luidde het oordeel van Van Duijn.

Hij had er stevig de pest in gehad, zo begon rector Van Duijn zijn reprimande aan het adres van Wessel Prins, masterstudent Informatica en fractielid van Groep-één. Prins had in de Cursor van 21 februari voor de tweewekelijkse rubriek UR-podium een column geschreven waarin hij een reactie van een eerstejaars student aanhaalt die hem verteld zou hebben dat het tentamen van het TU/e-brede eerstejaarsvak Toegepaste Natuurwetenschappen niet op universitair niveau zou zijn. Prins vraagt zich in zijn column af of dat niet een schrikreactie zou kunnen zijn op het eerder afgenomen tentamen van het vak Calculus, dat zeer matig gemaakt was en waarbij studenten verrast waren door het hoge niveau. Hij sluit af met de 'waarschuwing' dat prestatieafspraken die de TU/e gemaakt heeft met de overheid nooit aanleiding mogen zijn om concessies te doen aan het onderwijs.

Van Duijn vond het "zeer kort door de bocht" om de beoordeling van het niveau van het tentamen te baseren op de mening van één eerstejaars student. Ook had er volgens hem hoor en wederhoor plaats moeten vinden met de samensteller van het tentamen, natuurkundedocent Richard Engeln. Ook die was zeer verbolgen over de column, vertelde Van Duijn. De rector waarschuwde er vervolgens voor dat dit soort stukken die via Cursor in de openbaarheid komen, een verkeerd beeld oproepen en daarmee het imago van de TU/e kunnen schaden. "Er zijn andere kanalen om dit soort kwesties aan de orde te stellen", aldus Van Duijn.

In zijn reactie liet Prins weten dat hij er zeker niet op uit geweest is om afbreuk te doen aan het imago van de TU/e. "De kwaliteit van het onderwijs hier is iets dat ons zeer aan het hart gaat en onze fractie hoort van veel studenten dat zij vrezen dat de kwaliteit achteruit kan gaan onder druk van afspraken met Den Haag. In de column heb ik aan die vrees uiting willen geven."

Fractievoorzitter Lars Beke voegde er nog aan toe dat voor publicatie in Cursor gepoogd is contact te krijgen met Engeln, maar dat die op dat moment nog niet wilde reageren. Beke: "Onze fractie wil aan deze kwestie een constructieve bijdrage leveren en we bieden dan ook onze hulp aan." Ook Beke bevestigde dat de vrees van kwaliteitsverlies bij veel meer studenten leeft en niet slechts gebaseerd is op de mening van één student. 

Deel dit artikel