Binnenhof | Wikimedia

TU/e'ers spreken op Binnenhof over wetenschap

Drie TU/e’ers zijn afgelopen maandag in Den Haag geweest om te praten over de gevolgen van het Nederlandse wetenschapsbeleid. Ze waren daar op uitnodiging van de Socialistische Partij. Bij de brainstormsessie waren wetenschappers uit het hele land aanwezig.

Onderzoeker dr. Daniël Lakens (IE&IS) vertelt dat hij is benaderd door Tweede Kamerlid Jasper van Dijk naar aanleiding van een kritisch artikel van zijn hand over het Topsectorenbeleid in NRC. Nadat hij het verzoek van de SP via twitter had medegedeeld, lieten volgens Lakens ook medetwitteraars prof.dr. Marco de Baar (Werktuigbouwkunde) en drs. Leon Osinkski van het Informatie Expertise Centrum weten dat ze daar wel iets over te melden hadden.

“We zijn toen met z’n drieën naar het Binnenhof geweest voor een bijeenkomst met nog zo’n twintig anderen, voornamelijk wetenschappers. Die gaven allemaal vanuit hun eigen achtergrond inzetten voor verbetering van het wetenschappelijk klimaat in Nederland. De SP wilde graag input van mensen uit het veld zelf en dat vond ik een goed initiatief.”

Informatiespecialist Osinski is het daarmee eens. “Het was voor mij persoonlijk ook leerzaam. Ik moet zeggen dat ik best schrok van hoe sommige dingen in de praktijk gaan. Mijn eigen expertise, open access, kwam eigenlijk nauwelijks ter sprake. Daarom heb ik daar aan het eind van de bijeenkomst nog wat over gezegd, ook omdat ik vind dat de overheid daar meer mee zou moeten doen. Ik kon wel merken dat ze best opkeken van hoe wetenschappelijke tijdschriften werken.”

Volgens universitair docent Lakens komt door de toenemende druk om zoveel mogelijk te publiceren de kwaliteit van de wetenschap in gevaar. Bovendien is replicerend onderzoek -waarbij een experiment letterlijk wordt overgedaan-, essentieel om de kwaliteit van de wetenschap te bewaken. Denk aan de recente fraudeaffaire rond Diederik Stapel. Dit onderzoek is echter nauwelijks te publiceren en er is geen geld voor beschikbaar. Over de inspanningen van de onderzoeker van Human-Technology Interaction voor dit soort replicatieonderzoek is volgende week meer te lezen in Cursor 15.

Deel dit artikel