TU/e bouwt installatie voor het Van Abbe

De TU/e gaat een installatie bouwen voor een nieuw kunstproject van het Van Abbemuseum. Verantwoordelijk daarvoor is dr.ir. Kees van Overveld van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences. Studenten moeten een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan dit multidisciplinaire project.

De schilderijen van de Nederlandse kunstenaar Roland Schimmel zijn de aanleiding voor het project. Schimmel exposeerde al eerder in het Van Abbemuseum. Zijn werk met gekleurde aura’s zorgen voor een ‘nabeeld’: bezoekers zien delen van het beeld in negatief terug op andere plaatsen in het schilderij en zelfs daarbuiten. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met het kijken in een felle lamp, waarna je de vorm en kleur daarvan elders terugziet.

De installatie sluit aan bij de ideeën van Charles Esche, directeur van het Van Abbemuseum. Esche vindt dat bezoekers niet passief een museum moeten doorkruisen, maar wil ze actief iets laten doen met de beelden. Op die manier worden volgens hem bezoekers spelenderwijs betrokken bij kunst. Bij de zoektocht naar partners om dit idee concreter te maken kwam hij uit bij TU/e-docent Kees van Overveld. Ook Van Overveld besteedt in zijn collegereeks ‘Big Images’, die aan de TU/e gegeven wordt in het kader van academische vorming, veel aandacht aan de rol van de kijker.

Het project, dat begin 2014 van start gaat, zal uit drie onderdelen bestaan. Het eerste deel wordt gevormd door een nieuwe expositie van Schimmel. In de volgende zaal komt een grote installatie te staan die een kleurenveld projecteert. Als een bezoeker op een app aanwijst waar hij naar kijkt, beïnvloedt hij daarmee het kleurenveld. Het derde onderdeel krijgt waarschijnlijk de vorm van een database. Daarin komen duizenden beelden te staan: van vakantiekiekjes en reclames tot afbeeldingen van kunstwerken. Het publiek kan relaties en associaties aanbrengen tussen de beelden. Bijvoorbeeld over het kleurgebruik, of door aan te geven wat de inhoudelijke overeenkomsten zijn. Sterke en verrassende TU/e bouwt installatie voor het Van Abbeassociaties kan men ‘liken’, zodat er een samenhangende collectie van sterke beelden en relaties ontstaat.

Voor het bouwen van de database, de app en de installatie is de inbreng van studenten nodig. Volgens Van Overveld vereist dit een multidisciplinaire aanpak, dus zoekt hij studenten van Biomedische Technologie tot Wiskunde & Informatica en van Industrial Design tot Bouwkunde. Aan hun medewerking houden de studenten drie studiepunten over. Geïnteresseerden kunnen via de mail contact opnemen met Van Overveld: c.w.a.m.v.overveld@tue.nl.

Deel dit artikel