TU/e sluit verbond met BOM voor ontwikkelen Science Park

De TU/e gaat samenwerken met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) om de huidige campus versneld om te vormen tot het TU/e Science Park, met meer plaats voor innovatieve bedrijvigheid. De inbreng van BOM moet de overlevings- en groeikansen voor startende ondernemingen op de campus vergroten. Beide partijen tekenen vandaag in de Leerfabriek te Oisterwijk een intentieovereenkomst.

De BOM is opgericht door het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant om de lokale economie te stimuleren. De ontwikkelingsmaatschappij doet dit onder meer door bedrijventerreinen te herstructureren, buitenlandse bedrijven aan te trekken en te investeren in jonge ondernemingen.

Doel van de nieuwe samenwerking is om vernieuwende ondernemers extra ruimte te geven zich te kunnen ontwikkelen en hun initiatieven tot levensvatbare, succesvolle bedrijven uit te bouwen. Daarbij gaat het met name om projecten op het gebied van duurzame energie, slimme mobiliteit en gezond ouder worden - onderwerpen die aansluiten op de Strategic Areas van de TU/e, Energy, Health en Smart Mobility.

De campus van de universiteit moet op termijn transformeren tot een plaats waar onderzoekers, ondernemende studenten en nieuwe bedrijven elkaar vinden en versterken. De BOM kan hierin bijdragen met haar deskundigheid van Business Development, Capital (financiering), Bedrijfslocaties en Foreign Investments: het aantrekken van kennisintensieve buitenlandse ondernemingen.

De samenwerking kan bijdragen aan de ambities van de universiteit om kennis om te zetten naar waarde, denkt Jan Mengelers, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. "Valorisatie van onze onderzoeksresultaten is van wezenlijk belang. Daarbij kunnen het netwerk, de deskundigheid en de financiële slagkracht van BOM voor de ontwikkeling van het Science Park van grote waarde zijn.”

Bron: Persdienst TU/e

Deel dit artikel