Science Park moet TU/e-campus uit isolement halen

De TU/e-campus wordt omgevormd tot het TU/e Science Park; een wetenschappelijke ‘hotspot’ die aansluit bij de High Tech Campus en Strijp-S. In nauwe samenspraak met de gemeente Eindhoven heeft de TU/e een visie geformuleerd op de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de campus.

Volgens projectleider ir. Herman Rikhof van Dienst Huisvesting liggen aan het omvormen van de campus tot een Science Park twee uitgangspunten ten grondslag. Rikhof: “Enerzijds wil de universiteit zich hiermee voorgoed losmaken uit haar geïsoleerde positie ten opzichte van de stad. Het moet één van de drie brandpunten worden in Brainport Eindhoven, naast de High Tech Campus, dé plaats voor productontwikkeling op elektronisch en medisch gebied, en Strijp-S, dé locatie voor de designindustrie. Het TU/e Science Park staat dan voor de wetenschappelijke invalshoek qua onderwijs en onderzoek, waar een intensieve samenwerking plaatsvindt met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen. Het tweede punt betreft de andere partijen die op het terrein zijn gehuisvest, of die er nog komen. Die moeten meer betekenis krijgen en meer mogelijkheden tot profilering.”

Van die externe partijen is Fontys Hogeschool één van de belangrijkste. Begin van dit jaar liet Fontysvoorzitter Marcel Wintels weten de technische opleidingen van zijn instelling op termijn te willen onderbrengen op het TU/e-terrein. Fontys heeft op het terrein al een eigen pand voor de pabo en zit ook in het gebouw naast Traverse. Rikhof: “In onze ontwikkelingsvisie is achter Traverse ruimte ingepland voor Fontys en eventueel zijn ook vrijkomende gebouwen van de TU/e beschikbaar. We willen Fontys de mogelijkheid bieden om meer met een eigen gezicht naar buiten te treden. Daarmee willen we de indruk wegnemen dat ze in de achtertuin van het terrein zitten.”

De activiteiten van de TU/e zelf zullen zich gaan afspelen rond de zogeheten ‘groene’ loper op de campus, die loopt van Vertigo, het onderkomen van Bouwkunde, tot aan het faculteitsgebouw en de laboratoria van Technische Natuurkunde. In de plannen heet het de compacte universiteit. Het stuk van de groene loper bij het Hoofdgebouw wordt het hart van deze compacte campus. Daar komt ook de bibliotheek in de vernieuwde W-hal, en vlak erbij liggen het Auditorium, de Zwarte Doos en het Gaslab. De komende jaren zullen vier grote bouwprojecten op deze locatie worden uitgevoerd in het kader van het huisvestingsplan Campus 2020. Maar ook daarna is binnen de compacte campus nog voldoende ruimte om toekomstige bebouwing mogelijk te maken, zo verzekert projectleider ir. Herman Rikhof. “We kunnen nog makkelijk vijftigduizend vierkante meter bijbouwen.”

In en rondom het gebouw van Elektrotechniek zijn faciliteiten gepland voor woonruimte en het houden van congressen. Rikhof denkt aan zo’n driehonderd à vierhonderd permanente wooneenheden, die vooral bestemd zijn voor buitenlandse masterstudenten, aio’s en postdocs. 

Achter de gebouwen en labs van Technische Natuurkunde komt ruimte beschikbaar voor bedrijven en startende ondernemingen. Rikhof: “Dat deel van het terrein zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht en we delen het in in zones: een voor bedrijven met zwaardere milieueisen, een voor bedrijven met voornamelijk kantoren en lichte bedrijvigheid, en huisvesting voor starters met mogelijk gezamenlijke faciliteiten.”

Een half jaar geleden is vanuit de gemeente en de TU/e een gezamenlijke projectgroep opgezet, die eens per maand overlegt. De intentie is om de plannen na de zomervakantie voor te leggen aan de gemeenteraad en het daarna uit te werken tot een bestemmingsplan./.

Deel dit artikel