renovatie hoofdgebouw uithuizing verhuizing

Inschikken bij grootste schuifpuzzel ooit op campus

Naar schatting zo’n tweederde van de campusbewoners is betrokken bij de waarschijnlijk grootste ‘schuifpuzzel’ op het TU/e-terrein ooit: het leegmaken van het Hoofdgebouw voor renovatie en alle hiervoor benodigde verhuizingen en aanpassingen. Zo moeten sommige afdelingen flink inschikken en wordt nog onderzocht of verschillende gebouwen hun -tijdelijk- groeiende bevolking wel aankunnen.

Ir. Caroline Koot van Dienst Huisvesting, projectleider planvorming ‘Uithuizing Project 3’, is er meteen duidelijk over: nog niets staat definitief vast. Sowieso moet het College van Bestuur in juni nog een formeel besluit nemen over de renovatie van het Hoofdgebouw (gepland van 2015 tot en met 2018), het bijbehorende kostenplaatje en de diverse -tijdelijke- verhuizingen die ermee gepaard gaan. Met het oog op de omvang van de operatie is de planvorming echter in volle gang, zoveel mogelijk in afstemming met betrokkenen.

En dat zijn er, direct of indirect, véél. Eigenlijk maken alleen Gemini en het Paviljoen geen deel uit van de schuifpuzzel; alle andere universiteitsgebouwen komen in de verhuisplannen terug, doordat er bewoners -tijdelijk of definitief- uit moeten of juist bij komen. Het Laplacegebouw, Matrix, MetaForum, Traverse en Kennispoort krijgen elk nieuwe, in veel gevallen extra bewoners.

Wie wanneer precies verhuist, staat nog niet vast. Wel hoopt projectleider Koot het gebouw Matrix in elk geval in de zomer leeg te hebben, want hier begint de feitelijke schuifpuzzel. Delen van Scheikundige Technologie en Bouwkunde verruilen Matrix voor de buurgebouwen Helix en Vertigo, om zo plaats te maken voor het Communicatie Expertise Centrum en Dienst ICT. Deze diensten moeten uit het Laplacegebouw vanwege de komst van de faculteit Industrial Design. Ict-onderzoeksinstituut NIRICT verruilt het Laplacegebouw voor het nieuwe Flux.

Industrial Design is de grootste partij die in de loop van dit jaar moet verhuizen: opgeteld een kleine achthonderd studenten en medewerkers. De begane grond van het Laplacegebouw wordt vooral ingericht voor studenten, de medewerkers komen op de eerste verdieping. Dat wil zeggen: als het allemaal pást, “dat zijn we nog aan het onderzoeken”, benadrukt Koot. Het Laplacegebouw telt nu zo’n tweehonderd bewoners, straks worden dat er ongeveer vier keer zoveel - al vertoeft het overgrote deel, de ID-studenten, er niet fulltime.

Ook Safety & Security verhuist van het Hoofdgebouw naar Laplace, inclusief de centrale meldpost. Een flinke ingreep, niet de in laatste plaats vanwege alle systemen en apparatuur waarmee de beveiliging werkt. ‘Geen verbouwingen’ is volgens Koot in principe het uitgangspunt bij de tijdelijke huisvesting, al zal voor de nieuwe bewoners van Laplace wel het een en ander moeten worden aangepast.

Na de renovatie van het Hoofdgebouw keert de beveiliging daar overigens terug, net als onder andere de University Club. Deze horecalocatie komt in de tijdelijke situatie niet in zijn geheel op een andere plek terug; de diensten, van de vergaderzalen tot het dineren a la carte, worden de komende jaren waarschijnlijk verdeeld over verschillende andere locaties. Hiervoor wordt in eerste instantie onder meer gekeken naar MetaForum, de Zwarte Doos en Kennispoort, maar ook naar plekken vlak buiten de campus.

Onder andere het College van Bestuur en de Dienst Algemene Zaken verhuizen tijdelijk naar vloer 3 van MetaForum. Het Informatie Expertise Centrum krijgt een plek op de eerste verdieping. Ook medewerkers van onder meer de Graduate School, het Bachelor College en de Strategic Area’s worden tijdelijk gehuisvest in MetaForum.
‘Inschikken’ wordt het devies, evenals het delen van werkplekken voor iedereen met een aanstelling van minder dan 0,6 fte. Dit is aan de TU/e sowieso de nieuwe norm, die straks ook in Flux van kracht wordt.

Volgens Koot zijn de betrokken gebouwbewoners over het algemeen welwillend, maar bedenkingen en specifieke wensen zijn er wel. Zo loopt bij Wiskunde & Informatica nog een onderzoek dat moet uitwijzen of MetaForum de extra bewoners wel kan bolwerken. Dit mede na vragen van gebruikers over het klimaat en het mogelijk moeten delen van kamers door meerdere mensen. “We zijn daarbij echt naar functieprofielen aan het kijken; wie moet zich voor zijn werk bijvoorbeeld nadrukkelijk kunnen concentreren?”

Ook Traverse krijgt de komende jaren nieuwe bewoners, onder meer de medewerkers van Dienst Huisvesting zelf. Dit is niet zozeer in het kader van Project 3 (Hoofdgebouw), maar met het oog op het leegmaken van Potentiaal. Huidig hoofdbewoner Electrical Engineering verhuist eind 2014 naar het nieuwe Flux en ook de rest van het pand moet leeg. Enkele externe partijen die nu ruimte huren in het Hoofdgebouw, worden de komende jaren waarschijnlijk ondergebracht in Kennispoort of Traverse.

Dienst Huisvesting hoopt van juli tot december doorlopend te kunnen verhuizen. De ontwikkelingen kunnen onder meer worden gevolgd via de nieuwsbrief TU/e Science Park van de afdeling (voor studenten te vinden via OASE, belangstellende medewerkers kunnen contact opnemen met DH).  

Deel dit artikel