TU/e verleent eredoctoraat aan Norman Fleck

Hoogleraar Norman Fleck van de Cambridge University ontvangt op 24 april aanstaande tijdens de Dies Natalis een eredoctoraat van de TU/e. Rector Hans van Duijn maakte dat gisteren bekend tijdens zijn nieuwjaarsrede. Fleck wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op het gebied van micromechanica.

Tijdens de 58ste Dies van de TU/e, die ook dit jaar plaatsvindt in de Eindhovense Paterskerk, zal Fleck (1958) uit handen van rector Van Duijn zijn eredoctoraat overhandigd krijgen. Erepromotor van Fleck is hoogleraar Marc Geers, die bij de faculteit Werktuigbouwkunde de leerstoel Mechanics for Materials bekleedt.

Voorafgaand aan de Diesviering wordt op woensdag 23 april een symposium gehouden onder de naam 'Future Directions in Micromechanics', waarbij Fleck een prominente plaats zal innemen.

Fleck wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op gebied van micromechanica. Dit vakgebied houdt zich bezig met mechanische eigenschappen van materialen, zoals elasticiteit en plasticiteit. De aanduiding micro is daarbij relatief; het gaat niet per se om micrometers, maar om de schaalvergroting van klein naar groot. Micromechanica koppelt daarmee eigenschappen op atomair niveau, zoals die van defecten in een kristalrooster, aan die van de macroscopische eigenschappen van het materiaal.

Tussen onderzoekers van de TU/e en de groep van Fleck bestaan al enige jaren hechte banden. Over en weer vindt uitwisseling van wetenschappers plaats en er zijn diverse gezamenlijke publicaties opgesteld. 

Afgelopen jaar kreeg Norman Fleck nog de ASME Koiter medaille en in 2011 ontving hij de Humbolt Research Award.

Deel dit artikel