Ann Dowling. Foto | Tracey Croggon / big T images

Eredoctoraat voor rolmodel Ann Dowling

‘Dame’ Ann Dowling, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de universiteit van Cambridge, ontvangt komende vrijdag tijdens MomenTUm een eredoctoraat van de TU/e. Dowling is een expert op het gebied van zuinige en stille motoren en is de huidige president van de Britse Royal Academy of Engineering. Haar erepromotor Ines Lopez Arteaga ziet haar daarnaast als een belangrijk rolmodel voor vrouwen in de techniek.

door
foto Tracey Croggon / big T images

Ann Dowling werd in 1993 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan haar faculteit in Cambridge. Ines Lopez Arteaga, die Dowling heeft voorgedragen voor een eredoctoraat en tijdens MomenTUm zal optreden als erepromotor, was zelf in 2016 de eerste vrouw aan TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde die zich professor mocht noemen - in hetzelfde vakgebied als Dowling, de technische akoestiek.

“Ann Dowling heeft een indrukwekkende carrière in een vakgebied waar nog altijd weinig vrouwen werkzaam zijn en met dit eredoctoraat hoop ik dat ze ook een bron van inspiratie wordt voor onze jonge studentes/onderzoeksters die met ‘harde’ techniek bezig zijn”, aldus Lopez Arteaga, die haar erepromovenda overigens niet persoonlijk kent. Ze noemt Dowling daarnaast een uitstekend voorbeeld van hoe bij Werktuigbouwkunde onderzoek wordt gedaan, met een goede balans tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen hiervan - in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Dame Ann Patricia Dowling studeerde wiskunde in Cambridge, en promoveerde daar in 1978 op onderzoek naar het lawaai van Concordes - de supersonische vliegtuigen die rond die tijd voor het eerst werden ingezet om passagiers te vervoeren. Sindsdien heeft ze zich vooral beziggehouden met zuinige verbrandingsmotoren en lawaai van auto’s, helikopters en vliegtuigen. Vliegen is ook een hobby van Dowling, meldt Lopez Arteaga. “Ze heeft lang een vliegbrevet gehad en was zelfs mede-eigenaar van een vliegtuig.”

Deel dit artikel