Jodi Forlizzi and Peter Winzer

TU/e kent dit jaar twee eredoctoraten toe

De TU/e zal tijdens de komende MomenTUm bij uitzondering twee eredoctoraten uitreiken - normaal gebeurt dat alleen in lustrumjaren. Daarvoor is gekozen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van de voordrachten, liet rector Frank Baaijens onlangs weten tijdens de U-raad. De gelukkigen zijn de Oostenrijkse specialist in optische communicatie Peter Winzer en Amerikaanse Jodi Forlizzi, die onderzoek doet naar de interactie tussen mensen en computers.

door
foto Privé-archief

De Oostenrijker Peter Winzer is één van de meest toonaangevende onderzoekers op het gebied van optische communicatiesystemen, vertelt zijn erepromotor Ton Koonen - zelf hoofd van de onderzoeksgroep Electro-Optical Communication Systems (Electrical Engineering). “Hij is nog jong, 46 jaar, maar is wereldwijd de leidinggevende man als het gaat om nieuw onderzoek naar zeer snelle dataoverdracht via optische fibers.”

Koonen kent Winzer van Bell Laboratories in de Verenigde Staten, waar de TU/e-hoogleraar jarenlang werkte, en nu fellow is. “Dat is de plek waar tal van grote uitvindingen zijn gedaan, zoals de transistor en de laser. Winzer is daar nu hoofd van de afdeling Optical Communications Systems Research. Studenten van ons hebben ook in zijn lab gewerkt.”

Industrieel onderzoek

Het is de bedoeling dat Winzer de komende jaren minimaal een week aan de TU/e doorbrengt als visiting distinguished professor. In een reactie schrijft hij dat hij zeer vereerd is door deze onderscheiding. “Vooral omdat het van een instelling komt die al decennia opereert aan de frontlinie van het onderzoek naar fotonica. Ik zie dit eredoctoraat dan ook als een erkenning van mijn hooggewaardeerde vakgenoten.” Ook benadrukt hij dat de TU/e door het toekennen van het eredoctoraat waardering laat blijken voor industrieel onderzoek, terwijl volgens hem de nadruk tegenwoordig vaak ligt op funding-driven hypes.

Winzer publiceerde meer dan vijfhonderd artikelen, ontving in 2017 de Thomas Alva Edison Patent Award, en een jaar later de John Tyndall Award (de hoogste onderscheiding in het vakgebied van de optische communicatie). Bovendien is hij volgens Koonen met een h-index van 67 de enige in het bedrijfsleven werkzame ingenieur die zich Clarivate Highly Cited Researcher mag noemen.

Twee erepromotoren

De Amerikaanse hoogleraar Human-Computer Interaction Jodi Forlizzi heeft de luxe van maar liefst twee erepromotoren: Berry Eggen en Aarnout Brombacher. Dat gebeurt wel vaker volgens Eggen, hoogleraar Design for User Experience in Ambient Intelligent Systems. “Het hangt ook samen met het feit dat Aarnout als toenmalig decaan van Industrial Design, en ik als Directeur Onderzoek, zo’n anderhalf jaar geleden met Jodi Forlizzi hebben samengewerkt tijdens de succesvolle onderzoeksvisitatie van onze faculteit. Zij zat toen namelijk in de beoordelingscommissie.”

Beide hoogleraren kenden Forlizzi overigens al langer, vertelt Brombacher. “Onze faculteit heeft sowieso nauwe banden met Carnegie Mellon University, waar Jodi werkt. Twee van onze medewerkers, Kees Overbeeke en Joep Frens, hebben er bijvoorbeeld de Nierenberg Chair of Design bekleed. Haar onderzoek bestrijkt zowel Berry’s vakgebied als het mijne, en eigenlijk dat van onze hele faculteit. Jodi is van ons allemaal, zou je kunnen zeggen, en dat maakt haar de ideale kandidaat voor een eredoctoraat. Bovendien is ze natuurlijk, zoals de rector al aangaf, een zeer goede onderzoeker. Tien jaar geleden heeft Industrial Design Bill Buxton voorgedragen als eredoctor, en Jodi is in onze ogen van datzelfde kaliber.”

Ontwerpgericht

Forlizzi combineert een interesse in kunstmatige intelligentie, data en machine learning met een ontwerpgerichte aanpak, legt Eggen uit. “Dat zijn precies ook de kerngebieden van onze faculteit.” Bijna iedereen houdt zich tegenwoordig bezig met artificial intelligence en data, benadrukt Brombacher. “Wat haar uniek maakt, is haar aanpak van research through design op die onderwerpen. Niet alleen theoretisch, maar ook gewoon iets maken en kijken hoe mensen daar mee omgaan. Dat sluit heel goed aan bij onze onderzoeksfilosofie.”

De hoogleraren verwachten dat Forlizzi regelmatig in Eindhoven te vinden zal zijn. Brombacher: “ Ze is onlangs ook toegetreden tot de Raad van Advies van onze faculteit, we verwachtten haar dus sowieso al vaker hier te zien.”

Forlizzi zelf benadrukt in een reactie haar dankbaarheid naar de mensen om haar heen. “Zonder de hulp van mijn studenten en collega’s had ik maar weinig kunnen bereiken. De collegialiteit en steun die ik door de jaren heen heb mogen ontvangen is echt geweldig.”

Deel dit artikel