studentenfracties vrezen voor versobering studentenleven door leenstelsel

Vrees voor versobering studentenleven door leenstelsel

De studentenfracties in de universiteitsraad vrezen voor een versobering van het studentenleven door de invoering van het leenstelsel. Groep-één en de Eindhovense Studentenraad (ESR) zijn onder meer bang dat minder studenten op kamers zullen gaan en dat ze minder actief zullen zijn in het studentenleven, omdat ze straks minder te besteden hebben.

Al kwam het besluit van vorige week, na langdurig touwtrekken in Den Haag, niet als een grote verrassing en snappen de studentenfracties naar eigen zeggen dat er “iets móest gebeuren” - veel positieve kanten aan het leenstelsel zien ze nog altijd niet. Groep-één denkt “dat mensen vanwege het leenstelsel wel beter gaan nadenken over hun studiekeuze”, verwoordt secretaris Rianne Gommans. “En we zijn blij dat het bespaarde geld wordt geherinvesteerd in onderwijs.”

Lucas Otten van de Eindhovense Studentenraad zegt in een aankomende universiteitsraadsvergadering graag van het College van Bestuur te horen waaraan zíj het geld graag besteed zouden zien. Zijn fractie heeft daar volgens hem nog geen mening over gevormd, maar op persoonlijke titel oppert Otten “een verdere digitalisering van het onderwijs en bijvoorbeeld het doorontwikkelen van de MOOC’s”.

Los van de beloofde herinvestering in het hoger onderwijs kleven volgens Gommans bovenal nádelen aan het leenstelsel. Zo bestaat volgens haar nog veel onduidelijkheid over een eventuele compensatie voor meerjarige technische masters, waarop onder meer vanuit de technieksector wordt aangedrongen. “Afhankelijk hiervan kan er veel veranderen aan onze universiteit. Het is dan immers nog maar de vraag of studenten nog voor een technische master of technische studie kiezen.” Groep-één stuurde hierover al een brief naar de Tweede Kamer, samen met collega-fracties uit Delft en Twente.

Dat door het leenstelsel minder jongeren gaan studeren, zoals veel mensen vrezen, daar is Lucas Otten niet zo bang voor. “Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk vooral dat er een verschuiving van het wetenschappelijk onderwijs naar het hbo gaat plaatsvinden. Daar heb je toch iets meer zekerheid om in drie jaar af te studeren dan aan een universiteit. Oftewel: daar heb je minder geld nodig voor je diploma.”

De TU/e mag zich in zijn ogen als instelling dan ook zeker zorgen maken over de gevolgen van het leenstelsel. “Als je studentenaantallen hierdoor teruglopen, heeft dat gevolgen voor je eerste en tweede geldstroom, dan krijg je als instelling minder geld. Bovendien zetten we hier op de campus nu mooie nieuwe gebouwen neer, maar hoe vol zitten die over twintig jaar nog?”

Ook sluit Otten niet uit dat studiekiezers hun zoekcirkel zullen verkleinen en eerder zullen kiezen voor een onderwijsinstelling dichterbij het ouderlijk huis. Gommans deelt die vrees. “We verwachten dat er door het leenstelsel minder studenten op kamers gaan. En de studenten díe op kamers gaan, hebben waarschijnlijk minder te besteden, waardoor er minder actieve studenten zullen zijn in Eindhoven”. Of, zoals Otten namens zijn fractie verwoordt: “Wij maken ons vooral zorgen dat het studentenleven gaat versoberen”.

Al beseffen jongeren volgens Otten wel dat er in de toekomst -meer- geleend zal moeten worden, “we worden toch opgevoed met het idee dat lenen ‘slecht’ is of in elk geval niet de voorkeur heeft. Ik kan me voorstellen dat studenten een extra baantje nemen omdat ze liever niet teveel lenen. Daarmee is er minder tijd om te studeren of actief te zijn in het studentenleven”.

Of protesten of Facebookacties nog effect zullen hebben, betwijfelt de student. “Misschien dat er ergens nog een paar euro’s vanaf te lullen zijn, maar aan het grote geheel van het stelsel doen ze niets meer af - daar moeten we voorlopig mee leren leven, denk ik. Maar het is altijd goed om zoveel mogelijk mensen van dit besluit op de hoogte te brengen.”

Deel dit artikel