Fietsenstalling onder Gemini, aan de MetaForumkant. Foto | Bart van Overbeeke

Alle TU/e’ers toegang tot bijna alle beveiligde fietsenstallingen

Zowel studenten als medewerkers van de TU/e kunnen hun fiets per 1 november in bijna elke willekeurige beveiligde fietsenstalling op de campus kwijt. Alleen Vertigo is voorbehouden aan Bouwkunde. De stallingen zijn 24/7 toegankelijk met pas. Verder komen er tweeduizend fietsenrekken van een nieuw type met een ‘ruimere aanbindverbinding’. En per saldo zijn er in 2015 zo’n vijfhonderd meer fietsenrekken op de campus, een combinatie van de oude en nieuwe rekken.

Alle TU/e-studenten en TU/e-medewerkers kunnen hun fiets vanaf 1 november in bijna alle beveiligde fietsenstallingen op de campus kwijt. De campuskaart fungeert als ‘sleutel’ voor de afgesloten stallingen. TU/e’ers hoeven hierop geen actie te ondernemen, de fietsparkeerautorisatie wordt automatisch geregeld.

Campusbewoners kunnen hun fiets op dit moment beveiligd stallen in Vertigo, Helix, het Hoofdgebouw, Traverse, Auditorium, Gemini, IPO en Paviljoen. In Helix zijn vorige week nog eens 295 beveiligde plekken bijgekomen en ook in Traverse, Gemini en Auditorium wordt een groter gedeelte beveiligd. Verder komt in Flux een afgesloten gedeelte. De beveiligde fietsenstalling in het Hoofdgebouw vervalt in 2015 vanwege de renovatie. Hetzelfde geldt voor Potentiaal. Het is de bedoeling dat in 2018 de helft van de overdekte fietsenstallingen op de campus beveiligd is.

De komende maanden komen er verspreid over de campus tweeduizend fietsenrekken bij van een nieuw type (voor voorbeeld zie afbeelding onder dit bericht). Bert Verheijen, beleidsmedewerker bij Dienst Huisvesting: “We hebben voor de zomer een pilot uitgevoerd met een bepaald type fietsrek. Daarbij bleek dat gebruikers de ‘aanbindverbinding’ te smal vonden, dus het gedeelte waaraan je je slot kunt vastmaken. We hebben daarom nu voor een beter type gekozen, met een ruimere aanbindverbinding.”

De nieuwe rekken vervangen ofwel de oude, ofwel komen op een plek waar nog geen rekken stonden. Zo komen er onder meer bij Flux ruim 900 rekken van het nieuwe type. Verheijen kan nog niet zeggen wanneer de resterende rekken worden vervangen.” Het beleid van de TU/e is om de bestaande fietsrekken te vervangen door betere, uiteindelijk worden ze dus vervangen.”

De komende jaren is er sowieso een flinke verschuiving van fietsenstallingen. Omdat studenten bij Helix/Matrix moeite hebben om een plekje te vinden om hun fiets te stallen, worden binnenkort zo’n honderd rekken van Gemini naar Helix verplaatst. Om de fietsenstalling tussen MetaForum en Gemini beter bereikbaar te maken wordt nog in 2014 een ingang gemaakt bij de loopbrug tussen die twee gebouwen.

In 2015 verschuiven er rekken omdat medewerkers van het Laplacegebouw naar Matrix zijn gegaan, uit het Hoofdgebouw naar het Laplacegebouw en MetaForum gaan en vanuit verschillende gebouwen naar Flux trekken. In totaal zullen er in 2015 zo’n vijfhonderd meer fietsenrekken staan op de campus dan nu. Die toename is vooral te zien bij Flux en Het Kranenveld, het veld achter Vertigo.

Dienst Huisvesting werkt in samenwerking met Dienst Interne Zaken toe naar 2018, wanneer alle fietsen binnen de ‘compacte campus’ moeten zijn gestald, vertelt Bert Verheijen. Daarmee doelt hij op de gebouwen ten zuiden van De Zaale. Het aantal fietsenrekken zal dan de helft van de TU/e-populatie zijn en daar weer de helft van wordt een beveiligde stalling.

Dienst Huisvesting gaat er vanuit dat er in 2020 meer dan 15.000 studenten en medewerkers op de campus rondlopen en wil daar in 2018 op voorbereid zijn. Verheijen laat weten dat met de aantallen ook rekening is gehouden met de groei vanwege invoer betaald parkeren. “Prognose is een afname van 245 autogebruikers, als de helft fietsgebruiker wordt is dat zo’n 125 fietsparkeerplaatsen.”

Hier vind je een afbeelding met de uiteindelijke geplande situatie.

Studenten klagen de laatste tijd volop over de problemen die ze ondervinden bij het stallen van hun fiets. Zie ook de reacties op een eerder bericht op de Facebookpagina van Cursor.

Deel dit artikel