Mark Fronen. Foto | Bart van Overbeeke
door

UR | ’t Zal me aan mijn fiets roesten

30/10/2014

De promotor van onze rector zei ooit: “Water kun je indammen, fietsers niet”. Het is een probleem dat steeds vaker lijkt voor te komen op het campusterrein; fietsen die overal en nergens aan gebouwen, lantaarnpalen en hekken vastgeketend worden. Eigenlijk overal behalve waar ze horen te staan: in de fietsenstallingen verspreid over de campus. Het probleem zit hem echter niet alleen in de capaciteit van de stallingen.

Op diverse plaatsen op de campus staat een aantal verrassend lege fietsstallingen. Wie weleens bij het terrein aan de oostkant van het MetaForum is gaan kijken, zal dit kunnen bevestigen, terwijl het bijna stapelen is aan de andere kant van het MetaForum, bij de vijver. Hetzelfde probleem speelt zich af bij Vertigo waar ze dicht bij de ingang altijd overvol staan en de achterste haast verlaten zijn. Nog erger is het bij Helix, waar de stalling sinds kort zelfs verkleind is en uit zijn voegen barst van de hoeveelheid fietsen die erin staan.

Studenten blijken liever dicht bij hun gebouw, bovenop andere fietsen, te parkeren, dan honderd meter verderop. Als reactie hierop worden de overtollige fietsen met een busje verplaatst en tussen MetaForum en Gemini gezet, zodat daar überhaupt nog wat fietsen staan. Dit zolang ze niet ergens met het equivalent van een scooterslot vastgeketend zijn. Niet de huidige capaciteit van diverse fietsenstallingen is het probleem, maar de locatie ervan. De redenatie hierachter is dat het nu een afstandje lopen is vanuit de diverse fietsenstallingen naar de ingang van gebouwen, waardoor deze minder worden gebruikt. Degenen die wél goed geplaatst staan, ondervinden hierdoor juist een overbevolkingsprobleem.

Vanuit het mobiliteitsplan van de universiteit worden medewerkers steeds meer gestimuleerd om met de fiets te gaan en de auto thuis te laten. Hierdoor zal dit probleem alleen nog maar erger worden en zullen meer mensen hier hinder door ondervinden. Door tactisch de lege stallingen te verplaatsen, of om te wisselen met parkeerplaatsen, zal de campus een fietsvriendelijker terrein kunnen worden.

Deel dit artikel