Onderwijsdebat bij W&I: van numerus fixus tot keuzevrijheid en werkdruk

‘Hot topics’ binnen de faculteit Wiskunde & Informatica. Daarin beten zo’n dertig debaters zich woensdagavond vast tijdens het onderwijsdebat dat georganiseerd werd door studievereniging GEWIS. Het werd een discussie waarbij de staf even fanatiek meedeed als de studenten.

“Een debat lijkt ons een mooie manier om onderwijs onder de aandacht te brengen bij studenten van de faculteit”, licht Rik Schepens toe, Commissaris Onderwijs bij GEWIS. Op de agenda staan kwesties die momenteel binnen de faculteit W&I spelen, zoals e-learning en het belang van Engelstalig onderwijs. Opvallend is het grote aantal stafleden dat deelneemt aan het debat, onder wie decaan Emile Aarts. “Maar er worden geen beleidsknopen doorgehakt”, benadrukt Schepens.

Tijdens het twee uur durende debat komen twee punten steeds weer naar voren: de keuzevrijheid van studenten en de (hoge) werkdruk van docenten. Dat deze soms wringen, blijkt naar aanleiding van de stelling dat 45 ECTS aan keuzevakken beter is dan een minor van 30 ECTS.

Voorstander Bor de Kock (Student Software Science & Web Science) betoogt dat studenten zelf moeten kunnen bepalen hoe ze zich verbreden: “Meer keuzeruimte zorgt ervoor dat studenten meer uitstapjes buiten hun faculteit en universiteit maken.” Universitair docent Boudewijn van Dongen brengt hier tegenin dat het voor docenten lastig is onderwijs te bieden als iedereen een andere achtergrond heeft. “Keuzevrijheid is belangrijk, maar zorg wel dat er focus in die keuze zit, zodat we tijdens de master niet op allerlei vlakken nog kennis moeten bijspijkeren.”

Hoewel het debat specifiek op de faculteit gericht is, komen er ook onderwerpen naar voren die universiteitsbreed spelen. Zoals de verplichte buitenlandervaring binnen de Graduate School. Wout de Ruiter (Software Science) hoopt dat de maatregel tot gevolg heeft dat studenten eindelijk eens uit hun comfort zone gehaald worden. “Bovendien doe je zo levenservaring op, wat ook van belang is als je in het bedrijfsleven terechtkomt.” Edwin Hermkens (student Business Information Systems) vindt het onzin dat levenservaring alleen in het buitenland opgedaan zou kunnen worden. “Dat kan hier ook, bijvoorbeeld door te ondernemen, op hoog niveau te sporten of de politiek in te gaan.”

Overigens leiden niet alle stellingen tot verdeeldheid. Jeroen van Oorschot (Technische Informatica) is slechts een van de weinige voorstanders van het instellen van een numerus fixus bij de bacheloropleidingen van de faculteit. Om zo de kleinschaligheid -en excellentie- te behouden en de werkdruk van de staf te verlagen. Daarop vraagt onderwijscoördinator Marloes van Lierop zich af hoe aankomend studenten geselecteerd zouden moeten worden. “Ongeacht de selectiecriteria, weet ik zeker dat een aantal van jullie hier vanavond niet gestaan zou hebben.” Docent Benne de Weger reageert met een kwinkslag: “De werkdruk van docenten Wiskunde is vooral hoog als gevolg van de basisvakken die ze moeten verzorgen voor andere faculteiten. Dus een numerus fixus voor alle faculteiten, behalve de onze!” “Hear, hear!” aldus de zaal.

Deel dit artikel