Nog vier opleidingen krijgen een numerus fixus

Voor het studiejaar 2019-2020 gaat de TU/e voor nog vier opleidingen een numerus fixus aanvragen. Collegevoorzitter Jan Mengelers maakt dit vanmiddag bekend bij de opening van het Academisch Jaar. Voor Bouwkunde, Werktuigbouwkunde, Wiskunde en de track Psychologie en Technologie worden in december de maximale aantallen bachelorstudenten voor het komend collegejaar vastgesteld.

door
foto Shutterstock

Jan Mengelers zal deze middag tevens benadrukken dat extra groei in de toekomst alleen mogelijk is als het ministerie van OCW jaarlijks 50 miljoen euro toevoegt aan de 200 miljoen die de TU/e op dit moment al ontvangt. Zonder die extra middelen is het volgens hem onmogelijk om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, want daarvoor moet de wetenschappelijke staf worden uitgebreid. Volgens de collegevoorzitter is dat in de huidige tijd, waar ook het bedrijfsleven trekt aan al het beschikbare talent, al een hele opgave.

Boeggolf

Bouwkunde heeft volgens Mengelers dit jaar al te maken met een ‘boeggolf’ van 285 eerstejaars, terwijl de cap voor komend jaar waarschijnlijk komt te liggen op 225. Bij Werktuigbouwkunde liggen volgens hem de problemen meer in de masterfase, waar de groeiende instroom uit de bachelor bij de doorstroom naar de master zorgt voor problemen bij de keuze van onderzoeksgroepen om af te studeren. “Daar lopen studenten nu al vast en dat probleem zal alleen maar toenemen als we de instroom in de bachelor nu niet inperken.”

Mengelers zegt dat met Wiskunde op dit moment de gesprekken nog lopen over welke cap wenselijk is. “De grondhouding dat een numerus fixus ook daar nodig is, is bij het faculteitsbestuur zeker aanwezig." Maar over de vraag hoeveel studenten er dan nog moeten worden toegelaten, loopt de discussie nog. Twee factoren zijn hierbij van belang: het feit dat Wiskunde ook serviceonderwijs verzorgt voor andere opleidingen, en dat er op deze faculteit twee opleidingen worden aangeboden. Naast Wiskunde is dat Technische Informatica, waar dit jaar al een numerus fixus voor van kracht is.

Kwaliteit van onderwijs

Volgens Mengelers zou zonder deze beperkende maatregelen het totaal aantal studenten in 2023 zijn opgelopen tot 16.000. Nu worden er voor het collegejaar 2022-2023 zo’n 14.000 studenten verwacht. “Dat is met de mensen, de faciliteiten en de middelen waar we dan over denken te kunnen beschikken, ook echt het maximum. Want de kwaliteit van het onderwijs, waarvoor we denken een docent-student ratio van 1 op 17 nodig te hebben, is anders niet meer te garanderen. We kunnen pas weer nadenken over meer groei als we extra middelen van het ministerie ontvangen. Ik pleit ervoor dat technische opleidingen dezelfde bekostiging gaan krijgen als medische opleidingen; zo'n 14.000 euro per afgegeven diploma. Dat is nu de helft. En bedenk, het is niet exclusief een Eindhovens probleem, ook de andere TU’s kampen ermee.”

Dat het bedrijfsleven weer kritisch zal reageren op de bekendmaking van nog meer Eindhovense opleidingen met een studentenstop, begrijpt Mengelers. “Maar men heeft daar ook wel door waarom we het moeten doen en dat het uiteindelijk gaat om de kwaliteit van de ingenieurs die we afleveren.”

Mengelers zegt dat de TU/e op dit moment ook met het bedrijfsleven praat over hulp bij het oplossen van het tekort aan docenten. “We kijken of mensen binnen bedrijven opgeleid kunnen worden tot docent en dan enkele uren per week kunnen worden vrijgemaakt om hier colleges te komen geven. Vanzelfsprekend wil het bedrijfsleven daar dan wel voor gecompenseerd worden door de overheid, dus hier moet ook nog met andere partijen meer over gesproken worden.”

In december van dit jaar zullen voor de vier opleidingen die nu op de nominatie staan voor een numerus fixus, de definitieve caps bekendgemaakt worden.

Deel dit artikel