BSA-grens gaat naar 45 studiepunten

BSA-grens definitief naar 45 studiepunten

De universiteitsraad gaat akkoord met een verhoging van de grens voor een positief bindend studieadvies voor het komend collegejaar naar 45 studiepunten. De U-raad heeft er wel een compromis uitgesleept: een onvoldoende voor de tussentoetsen mag niet de reden zijn voor een negatief advies als voor de eindtoets wél een voldoende is gehaald.

Het informele overleg dat de universiteitsraad op 7 april had met het College van Bestuur over het ophogen van de BSA-grens, heeft uiteindelijk een compromis opgeleverd. Dat bleek gisteren in de universiteitsraadsvergadering. De U-raad gaat akkoord met de verhoging, maar heeft wel een toezegging afgedwongen met betrekking tot de tussentoetsen die niet herkanst kunnen worden.

De examencommissie wordt verzocht om een student die een vak niet haalt doordat hij een onvoldoende voor de tussentoetsen heeft -met als gevolg dat hij te weinig studiepunten voor een positief BSA heeft-, tóch een positief BSA te verlenen. Dan moet de student in kwestie echter wel een voldoende voor de eindtoets hebben en er moet dat academisch jaar geen herkansing meer mogelijk zijn.

De studieadviseur wordt verzocht hier op een proactieve wijze voorlichting over te geven en de studenten die voor deze regeling in aanmerking komen, naar de examencommissie door te verwijzen.

Studentenfractie Groep-één vroeg aan het CvB of ook in kaart gebracht kan worden of voor er voor bepaalde opleidingen struikelvakken zijn die een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van een negatief BSA en of het CvB hierbij dan ook wilde ingrijpen.

Rector Hans van Duijn zei dat het in kaart brengen geen probleem is, "maar ingrijpen vind ik nogal hard geformuleerd. Dat klinkt als het opleggen van een dictaat en dat is niet zoals we hier werken. Hier doen we alles in goed overleg."

In een stemverklaring liet Groep-één nog weten dat de fractie zich toch zorgen maakt dat de verhoging van de BSA-grens is ingegeven door zuiver rendementsdenken. Volgens Groep-één zou de universiteit zich moeten richten op het opleiden van goede ingenieurs, die zowel technisch opgeleid zijn als ruimte hebben voor Bildung. De universiteit zou zich niet moeten richten op het zo snel mogelijk door hun studie jagen van grote groepen studenten, vindt de fractie.

Deel dit artikel