door

UR | Het bindend studieadvies zomaar naar 45 ECTS?

09/01/2014

In de vorige universiteitsraadvergadering is de evaluatie van het bindend studieadvies (BSA) gepresenteerd. Hierin staat dat met een BSA van 35 ECTS 78 procent van de eerstejaars een positief advies kreeg in het eerste jaar Bachelor College. Een BSA van 40 ECTS zou -bij ongewijzigd studiegedrag- tot 71 procent positieve adviezen en bij 45 ECTS zou 66 procent van de eerstejaars een positief advies gekregen hebben.

Het BSA lijkt een noodzakelijk kwaad om studiesnelheid te bevorderen en de prestatieafspraken -die het College van Bestuur met de overheid heeft gemaakt- na te komen. Niet elke student hoeft zich echter aan dit advies te houden. Studenten met een functiebeperking -mits gemeld bij STU- en studenten die topsport beoefenen kunnen een jaar uitstel van hun BSA aanvragen.

Wij vinden het logisch dat het CvB uitstel biedt aan studenten met een beperking, en schappelijk dat men dit doet voor topsporters. De TU/e heeft behoefte aan meer studenten, en topsportstudenten leveren ook een positieve bijdrage aan het imago van de TU/e.

Studenten met een functiebeperking worden op veel vlakken geholpen door het STU, elke aanpak moet uniek zijn en diegenen die het BSA niet halen, kunnen uitstel aanvragen. Bijna alle gevallen van uitstel worden gelukkig serieus behandeld en goedgekeurd.

De rector magnificus heeft tijdens de universiteitsraadvergadering aan de U-raad beloofd met topsporters rond de tafel te gaan zitten om de aanpak van uitstel rond het BSA te bespreken.

De kans dat het BSA verhoogd wordt, is reëel. De rector wil topsporters niet ontmoedigen voor de TU/e te kiezen of dwingen te kiezen tussen sport en studie. Ook hier zal voor elke student een aparte regeling getroffen moeten worden, waarbij ieder geval van uitstel apart door de examencommissie beoordeeld moet worden.

Dat er rekening gehouden zal worden met studenten met een functiebeperking is zeker. De Eindhovense Studentenraad vertrouwt erop dat de rector -zoals beloofd- constructieve gesprekken zal voeren met topsporters aan de TU/e. Zo komen we niet alleen de prestatieafspraken na, maar zullen topsporters de TU/e niet naast zich -moeten- laten liggen. Wij denken aankomend jaar graag mee met de rector en het STU om deze twee groepen, en andere mogelijke uitzonderingen, serieus bij het verhogen van het bindend studieadvies in overweging te nemen.

Deel dit artikel