BSA-grens wel of niet omhoog?

De universiteitsraad had vorige week een informeel overleg met het College van Bestuur over de vraag of de grens voor een positief bindend studieadvies (BSA) volgend collegejaar omhoog moet van 40 naar 45 studiepunten. Het CvB wil het graag, maar de U-raad heeft zijn bedenkingen. Beide studentenfracties doen geen uitspraak over wat vorige week in besloten kring besproken is.

De grens voor het verkrijgen van een positief bindend studieadvies zou eigenlijk dit collegejaar al omhoog gegaan zijn van 40 naar 45 studiepunten. In april 2013 was dat al min of meer afgesproken toen werd besloten dat de grens voor het collegejaar 2013-2014 van 30 naar 40 studiepunten zou gaan. Het jaar erop zouden er nog eens vijf studiepunten aan worden toegevoegd.

Rector Hans van Duijn beloofde toen wel dat er in 2014 goed gekeken zou worden of die tweede verhoging naar 45 studiepunten problemen zou opleveren. Blijkbaar deed het dat, want in april 2014 liet Van Duijn de U-raad weten dat het toch niet verantwoord zou zijn om in september 2014 de grens nog eens te verhogen. Volgens Van Duijn waren de rendementen onverwacht met enkele procenten teruggelopen en moest eerst onderzocht worden wat daar de reden van was. 

Half maart stond het onderwerp weer op de agenda van de U-raadsvergadering. Voor het collegejaar 2015-2016 zou de eerder uitgestelde ophoging nu wel doorgevoerd kunnen worden, aldus het CvB. In de vergadering liet Van Duijn weten dat het volgens de evaluatie van de cijfers over het jaar 2013-2014 wel moet kunnen en dat het ook past bij de ambities van de universiteit. "Met deze verhoging lopen we ook in pas met de meeste andere universiteiten", aldus de rector.

Volgens Van Duijn is ook afgesproken dat een student binnen vier jaar zijn bachelor moet kunnen halen, "en dat betekent dus dat hij of zij minimaal 45 studiepunten per jaar moet halen. Daarnaast zie ik ook dat steeds meer studenten nominaal studeren."

Studentenfractie Groep-één vroeg zich af of het wel echt zo is dat iedereen per jaar die 45 studiepunten gaat binnenhalen. Vooral de tussentoetsen, waar geen herkansing voor mogelijk is maar die volgens Groep-één wel zwaar meetellen, zouden daarbij voor het verschil kunnen zorgen.

De informele bijeenkomst tussen de U-raad en het CvB over deze kwestie vond vorige week dinsdag plaats. Beide studentenfracties, Groep-één en de Eindhovense Studentenraad, doen geen mededeling over wat besproken is en of men eruit is gekomen met het CvB. Volgende week, tijdens de U-raadsvergadering van woensdag 22 april, staat het onderwerp weer op de agenda.

Deel dit artikel