Laatste woord nieuwe naam Hoofdgebouw bij College

Laatste woord nieuwe naam Hoofdgebouw aan College

De TU/e maakt waarschijnlijk tijdens haar nieuwjaarsreceptie de nieuwe naam voor het Hoofdgebouw bekend. Onder anderen studenten en (oud-)medewerkers zonden meer dan driehonderd suggesties in. Uit de hieruit volgende shortlist werd vorige week, in overleg met toekomstige gebouwbewoners, één naam gekozen. Deze wordt naar verwachting volgende week voorgelegd aan het College van Bestuur.

E-hoog (elektrotechniek), N-laag (natuurkunde), W-hoog (werktuigbouwkunde) - functionele beschrijvingen van gebouwen en hun gebruikers vormden lange tijd het uitgangspunt bij de naamgeving van de Eindhovense universiteitshuisvesting. Het tij keerde in de jaren negentig, toen de faculteit Scheikundige Technologie het nieuwe gebouw Helix betrok en haar oude onderkomen T-hoog ‘Vertigo’ ging heten.

In dezelfde periode verscheen volgens stafmedewerker Joep Huiskamp, tevens voorzitter van TU/e’s namencommissie, ook de eerste versie van het masterplan voor de campus, “er werden veel renovaties en nieuwe gebouwen gepland. Toen is gezegd: laten we bekijken of we in ieder geval wat stroomlijn in de gebouwnamen kunnen krijgen”.  

De nieuwste op handen zijnde naamsverandering is die van het Hoofdgebouw, waarvan de renovatie in 2018 klaar moet zijn. Uitgangspunten: de naam moet zowel voor Nederlands- als Engelstaligen makkelijk uit te spreken zijn, mag niet direct verwijzen naar een persoon of de gebouwbewoners, en moet passen in de huidige verzameling van gebouwnamen op de campus.

Meer dan honderdnegentig TU/e'ers en anderen reageerden op de oproep van de namencommissie, met in totaal meer dan driehonderd suggesties. “Dat betekent dat het toch erg leeft”, vindt Huiskamp. Onder meer opvallend, zo zegt hij, was dat ook een aantal reeds bestaande gebouwnamen op de campus werd geopperd, zoals Spectrum - kennelijk nog niet bij iedereen even bekend.

Ook pleitte een deel van de inzenders ervoor om de naam Hoofdgebouw te behóuden. Huiskamp begrijpt dat vasthouden aan het vertrouwde wel: “Tot diep in de jaren negentig waren er ook nog mensen die over de Technische Hogeschool spraken in plaats van over de TU/e. Het duurt soms een tijdje voordat een nieuwe naam is ingesleten. Bij Potentiaal heeft dat ook even geduurd”.

De meer dan driehonderd inzendingen werden door de namencommissie teruggebracht tot uiteindelijk een shortlist van tien namen. Deze namen zijn vorige week voorgelegd aan een afvaardiging van toekomstige bewoners van het Hoofdgebouw. Zij kwamen tenslotte, samen met de namencommissie, tot één naam. Helemaal unaniem was het gezelschap volgens Huiskamp niet, “een paar namen zaten dichtbij elkaar”. De voorzitter wil niks prijsgeven van de besproken shortlist, die blijft strikt geheim.

De gekozen naam wordt waarschijnlijk volgende week voorgelegd aan het College van Bestuur, dat er volgens Huiskamp hopelijk “een officiële klap” op gaat geven. Hij verwacht dat de nieuwe naam bekend wordt gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de TU/e op 4 januari. En hoewel van een officiële prijsvraag volgens Huiskamp geen sprake was, wil de namencommissie “zeker wel iets doen” voor de indiener van de nieuwe naam.

Komend jaar moet ook de nieuwe studentenflat van Vestide, die momenteel verrijst achter Traverse, een naam krijgen. En zeker is het volgens Huiskamp nog niet, maar ook Potentiaal - dat met Camelot een nieuwe eigenaar heeft gekregen en momenteel wordt verbouwd tot woontoren - zou mogelijk weer een nieuwe naam kunnen krijgen.

Deel dit artikel